dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Dějiny Jemnice

Publikace Dějiny Jemnice

Vydání jedinečné publikace

Když se před téměř deseti lety objevily v našem regionu obsáhlé Dějiny Dačic, šlo o zcela mimořádný počin zpracování dějin jednoho místa. Na podzim tohoto roku se objevuje na pultech publikace Dějiny Jemnice a musím konstatovat, že se jedná ještě o něco zdařilejší počin.

Na více než šesti stech stranách se před čtenářem odvíjí jedinečný příběh historie tohoto místa, jehož zpracování leželo na bedrech patnáctičlenného autorského kolektivu pod vedením dr. Jiřího Třísky. Zásadní roli při přípravě přitom sehrál Jaroslav Kaláb, autor sazby knih a vydavatel. Součástí knihy je i bohatá obrazová příloha, která dokresluje dějinné události. Kniha je dělena do základního chronologického rámce od předměstského období 12. století až po rok 2010. Zejména v nejnovější části se tak autoři pustili do celkem odvážného přístupu zpracovat osudy Jemnice až do současnosti. Pro případné nové vydání Dějin Dačic je to zajímavá výzva zpracovat i dějiny našeho města přinejmenším za léta 1960 – 1990. Po chronologické části následují tématické kapitoly zabývající se židovskou komunitou, opevněním města, památkami, ale i jemnickými parky či lidovými obyčeji. Kombinace chronologického a tématického přístupu je přitom, dle mého názoru, šťastnou volbou.

Na závěr nezbývá než každému doporučit tuto zajímavou četbu, navíc s poznámkou, že mnohé historické peripetie Jemnice se nápadně podobají i osudům okolních měst.

20.11.2010
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus