dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Co je DY-THA rail?

Vlak na dačickém nádraží

Jak jsme Vás již informovali v článku Zastupitelstvo 20. září 2011, stalo se město Dačice jedním z partnerů česko-rakouského projektu DY-THA rail. Protože může být pro někoho trochu obtížné spojit si podivný název s konkrétními aktivitami, pokusím se tento přeshraniční projekt trochu blíže popsat.

Někteří z Vás si jistě z názvu dokázali rozklíčovat, že se jedná o záležitost týkající se regionu, jenž je zhruba vymezen řekami Moravská Dyje (DY) a Thaya (THA), a že se týká železnice (anglicky rail). Protože Dačice leží v dotčeném území a současně jsou jedním z uzlových bodů železnice Kostelec – Slavonice, je nasnadě, že se jich projekt bude týkat. Hlavním důvodem pro zapojení našeho města do této aktivity je snaha všech partnerů o zlepšení vyhlídek místní železnice na její udržení do budoucna.

Sledujeme-li vývoj železniční dopravy v naší zemi v posledních letech, je zřejmé, že regionální tratě podobné té naší nemají na růžích ustláno. Potýkají se především s nezájmem cestujících, což vede ke zvyšování nákladů na jejich provozování a často následně k jejich útlumu. Zdá se, že nelze očekávat od Českých drah, že své služby zatraktivní tak, aby se cestující do vlaků začali vracet. Bohužel se ani přes dlouholetou snahu nepodařilo zvýšit význam tratě propojením s Rakouskem, protože naši sousedé svou trať směrem k hranicím již zrušili. Obce v okolí železnice se proto rozhodly pro vlastní aktivitu, která by mohla zatraktivnit nejen trať, ale i celý region.

Hlavním cílem projektu je propojení železnice Kostelec – Slavonice s cyklostezkou na rakouské straně, která vzniká na bývalé trati Waidhofen an der Thaya – Waldkirchen – Fratres. V této souvislosti se počítá s vybudováním zázemí pro cyklisty na nádražích partnerských měst, budou uspořádány sportovně - kulturní akce v regionu a vznikne množství tištěných propagačních materiálů. Celý projekt by měl být z 90% spolufinancován z operačního programu EU. Zpracování žádosti o podporu pro všechny partnery zajišťuje Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o.

V Dačicích by se v rámci projektu DY-THA rail mělo vybudovat v areálu vlakového nádraží stanoviště pro cyklisty, které by obsahovalo přístřešek, uzamykatelné boxy na kola, velkoplošné informační tabule atd. Toto stanoviště by sloužilo jako výchozí bod pro turisty, kteří se budou chtít blíže seznámit s městem a jeho okolím.

Vícejazyčné (v češtině, němčině, případně v angličtině) tištěné materiály by měly propagovat zajímavosti a pamětihodnosti našeho kraje. Samostatný materiál by turisty seznamoval také s historií a současností železnice (7. 9. 2012 si připomeneme 110. výročí jejího zprovoznění). V plánu je vznik nového průvodce s pracovním názvem „Dačickem po železnici a na kole“, který doplní již existující brožury „Kolem Dačic pěšky“ a „Z Dačic na kole“.

Počítá se také s uspořádáním nové kulturně – sportovní akce, která bude zaměřena na podporu cykloturistiky. V rámci této akce budou využity stávající cyklotrasy, které vedou poblíž tratě směrem na Slavonice.

Přejme si, aby obce s žádostí o podporu z prostředků EU uspěly a projekt mohl být realizován. Přejme si také, aby realizace projektu přinesla zdejšímu regionu i železnici kýžený efekt a přispěla k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Možné přínosy pro obce, podnikatele i všechny obyvatele není potřeba připomínat...

14.11.2011
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus