dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Před 60 lety v Jemnici

Varhany v jemnickém kostele sv. Stanislava

17. února připadlo v roce 1952 na neděli. V jemnickém farním kostele sv. Stanislava se konalo slavnostní posvěcení nových varhan.

Byl to malý zázrak v těžké době. Komunisté po únorovém převratu drželi veškerou moc ve státě pevně v rukou. Útoky proti katolické církvi byly na denním pořádku a neustále zesilovaly. Biskupové i někteří nepohodlní kněží, řeholníci a řeholnice byli internováni na různých místech ČSR. Prostí věřící byli zastrašováni, nad knězi ve farnostech visel Damoklův meč odebrání státního souhlasu.

V Jemnici se však nepoddal ani kněz, ani věřící. Mladý farář Metoděj Kotík (v té době mu bylo 37 let) dokázal zrealizovat nápad pořídit do jemnického kostela nové varhany. Věřící z Jemnice i ze všech okolních přifařených obcí stáli za svým oblíbeným knězem. Bez peněz by takový záměr nebylo možno uskutečnit. Ve sbírkách na nové varhany dávali všichni, kolik mohli. Ani překonání všech byrokratických překážek nebylo pro faráře Kotíka jednoduché. Nakonec však znárodněný krnovský výrobce nové varhany dodal. Původní varhany z Jemnice byly demontovány a znovu instalovány v kostele sv. Jana Křtitele v Dešné.

Slavnostní svěcení nových varhan bylo 17. února 1952 svátkem většiny prostých lidí z jemnické farnosti. V 9 hodin proběhlo posvěcení nových varhan, zaznělo slavnostní Te Deum a při mši svaté předvedl hostující varhaník profesor Vl. Hawlík z konzervatoře v Brně mnohé z možností nových varhan. Odpoledne ve 14:30 hodin bylo svátostné požehnání, po kterém následoval slavnostní koncert. Sluší se připomenout tehdejšího jemnického varhaníka pana Františka Kupského, který připravil vystoupení chrámového sboru i hrál sóla na housle.

16.02.2012
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus