dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

V Lidéřovicích 6. května 2012 o svatém Jiří

Sv. Jiří na lidéřovickém oltářním obraze

Roku 1346 se novým českým králem stal Karel IV. Jeho stoupenec Vilém z Landštejna téhož roku zahájil stavbu kostela v Lidéřovicích. Po dokončení stavby v roce 1349 byl nový kostel zasvěcen svatému Jiří. Ve 2. polovině 15. století byl lidéřovický kostel přestavěn v duchu pozdní gotiky na tehdy oblíbený typ dvoulodního kostela. Po čase pak bylo zasvěcení kostela změněno a kostel byl zasvěcen svatému Linhartovi. Na původního patrona kostela však lidé nezapomínali. Na gotickém hlavním oltáři, který stál v kostele až do 19. století, byl svatý Jiří vyobrazen.

V občanském i církevním kalendáři připadá svátek svatého Jiří na 24. dubna, a nelze se proto divit, že větrání kostela a varhan, které se v Lidéřovicích uskuteční v neděli 6. května 2012 od 14:30 hodin, bude věnováno právě svatému Jiří. Tento římský voják, který byl pro svou víru mučen a nakonec 23. dubna roku 303 popraven, byl světcem oblíbeným obyčejnými lidmi i výtvarníky. Zvláště v pravoslavné církvi byla a je úcta ke svatému Jiří hodně rozšířená. Větrání bude zaměřeno především na to, jak bývá svatý Jiří zobrazován. Jako při každém větrání, i tentokrát bude na programu také duchovní hudba a zpěv.

Všechny zájemce srdečně zve karmelitán P. Gorazd s přáteli.

30.04.2012
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus