dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Pouť v Kostelním Vydří 2012 a Karel Felix Slavata

Karel Felix Slavata

Svátek Panny Marie Karmelské připadl v letošním roce na pondělí 16. července. Podle tradice se proto koná hlavní pouť v Kostelním Vydří v neděli 22. července.

Karel Felix Slavata zemřel v Římě 22. července 1712, letos si připomínáme tři sta let od jeho úmrtí. Kdo byl Karel Felix Slavata? Byl vnukem Viléma Slavaty. Každý, kdo se jen trošku zajímá o historii ví, že Vilém Slavata byl vyhozen v květnu 1618 protestanty z okna pražského hradu. Byl vyhozen proto, že byl místodržitelem, tedy zastupoval v Praze císaře. Ukazuje to také, jakou pozici rod Slavatů v českém království měl.

Karel Felix Slavata se narodil v roce 1640 jako jedno z mnoha dětí Jáchyma Oldřicha Slavaty (syna již zmiňovaného Viléma Slavaty). V rodině Jáchyma Oldřicha byl Karel Felix až čtvrtým synem. Dostalo se mu dobrého vzdělání. Studoval na gymnáziu v Jindřichově Hradci, byl vychováván ve Vídni na císařském dvoře (tehdy se stal přítelem budoucího císaře Leopolda I.), studoval v Německu a v Holandsku.

Ve svých 22 letech učinil zásadní životní rozhodnutí, vstoupil v Římě do řádu bosých karmelitánů a byl vysvěcen na kněze. Urozený původ mu sice usnadňoval postup k funkcím v řádu, ze zachovaných dokladů však vyplývá, že o funkce nijak neusiloval. V letech 1680 až 1683 byl generálním představeným bosých karmelitánů.

Budoucnost rodu Slavatů byla ohrožena, bratrům Karla Felixe se narodily samé dcery. Chyběl mužský potomek, ve kterém by rod pokračoval. Situace se vyvinula až tak, že tehdejší papež nabízel Karlu Felixovi možnost vyvázání z postavení duchovního, aby se mohl oženit a rod zachovat. Udává se, že Karel Felix prohlásil, že i když rod Slavatů vymře, svět proto nezahyne. To bylo druhé zásadní životní rozhodnutí, které Karel Felix učinil. A až do své smrti byl dál členem řádu bosých karmelitánů, kteří tehdy byli poměrně přísnou řeholí.

Co spojuje Kostelní Vydří a Karla Felixe Slavatu? Lze tvrdit, že Karel Felix inspiroval založení tohoto poutního místa. Je to poměrně známá historie, kdy se majitel vyderského panství Butz z Rolsbergu obrátil na Karla Felixe (při jedné jeho návštěvě Telče) s prosbou jak se zachovat k světlu, které se objevovalo na kopci nad Kostelním Vydřím. Karel Felix poradil panu Butzovi, aby tam nechal vystavět kapli, a do ní nechal umístit obraz Panny Marie Karmelské. Podle farní kroniky P. Karel Felix obraz Panny Marie Karmelské požehnal a vlastní rukou v kapli zavěsil. Základ poutního místa byl položen.

V neděli 22. července o hlavní pouti budou v Kostelním Vydří jako obvykle čtyři mše svaté: v 7 hod., v 8 hod., v 9:30 hod. a v 11 hod. Mše svatá v 8 hod. bude obětována za P. Karla Felixe Slavatu, právě v 300. výroční den jeho úmrtí.

16.07.2012
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus