dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Karel Felix Slavata v Telči

Telč

Před 330 roky, 11. února 1682, Karel Felix Slavata navštívil Telč. Slavnostní uvítání, které mu zde bylo připraveno, zaznamenal ve své autobiografii tehdejší hejtman telčského panství. Výmluvně dosvědčuje, jak si P. Karla Felixe vážili jeho slavatovští příbuzní a jistě i jiní jeho současníci.

Dne 11. Februarii ráčila přijeti Jeho Milost hraběcí Excelence (Jan Jiří Jáchym Slavata) z Vídně do Telče na noc a s sebou přivésti vysoce důstojného pana patera Karla, generala celého řádu karmelitánského, pana bratra svého nejmilejšího, z řeholi bosákův, s některými ještě jinými pány patery přespolními téhož řádu.
Byli z poručení milostivého Jeho Milosti hraběcí Excelence s tou největší možnou počestností přivítáni. Na šesti krytejch vozích vyjelo se proti nim až do první vesnice Zvolenovic, před kterýmž jedna malá companie rejtarů domácích s pěknou štanderou jela.
V městě všechno měšťanstvo stálo ve zbrani, sedláci pak dvoumy řady přes celou cestu skrz předměstí a město až k zámku stáli s rozsvěcenými světly, což též ve všech oknech v domech celého města bylo spatříno.
Blíž zámku byla brána vítězná slavná s erby rozdílnými a jinším ozdobená, u brány města vítal ouřad, v městě před svými příbytky celé židovstvo se všemi svými ceremoniemi, u kostela z obouch stran mládež pěkně oblečená.

...
(Z Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, kterou zpracoval a vydal Josef Hrdlička v edici Monographia historica Historického ústavu FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.)

17.07.2012
autor: Oldřich Zadražil komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus