dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

KDU-ČSL kandiduje do zastupitelstva Jihočeského kraje 2012

KDU-ČSL, krajské volby 2012

KDU-ČSL kandiduje v jižních Čechách tradičně samostatně. Ve volbách do zastupitelstva kraje v roce 2008 získala KDU-ČSL 4 mandáty. Stejně tak letos chtějí lidovci získat voliče pro svou politiku a přesvědčit je, že stojí za to volit KDU-ČSL.

Jaký program bude jihočeská KDU-ČSL prosazovat v zastupitelstvu po volbách? Slušný program pro slušné lidi! To je ústřední heslo letošního programu. Voliči již měli možnost seznámit se s tímto programem, byl distribuován do všech poštovních schránek.

Slušnost se musí promítat do fungování zastupitelstva kraje, které rozhoduje, i do činnosti rady kraje, která je „vládou“ kraje. KDU-ČSL chce prohloubit dodržování zákonů, a to nejen podle litery, ale i podle ducha. Řízení kraje podle KDU-ČSL musí vycházet z transparentních výběrových řízení a internetových aukcí. Vnímat je třeba i to, je-li majetková struktura firem ucházejících se o krajské zakázky jasná. Zdrojem velkých možností pro rozvoj kraje jsou dotace z EU. Krajská samospráva proto musí lépe než dosud pokračovat v programech, které umožní smysluplné čerpání unijních peněz. Nedořešené případy problematického nakládání s prostředky EU musí být řešeny a nové krajské zastupitelstvo musí bezpodmínečně spolupracovat s orgány řešícími tyto případy.

Řada pozitivních návrhů je obsažena v části věnované vzdělání, nazvané „Vzdělání je více než testy“. Možná je to i proto, že lídrem kandidátky je Mgr. Zdeněk Dvořák, dlouholetý ředitel biskupského gymnázia v Českých Budějovicích, a na kandidátce je několik učitelů základních, středních i vysokých škol.

Řada členů KDU-ČSL zastává funkce starostů a místostarostů v menších i větších obcích. Proto program jihočeské KDU-ČSL navrhuje znovu změnit rozpočtové určení daní ve prospěch obcí a krajů. Z obcí se nemohou stát jen noclehárny, ze kterých ráno odjedou lidé do práce a děti do škol. KDU-ČSL je proto pro velice uvážlivou politiku kraje, která s jasnou koncepcí zabrání necitlivému rušení menších škol nebo která podpoří místní podnikatelské a občanské aktivity.

Jaderná elektrárna Temelín je v programu brána jako realita, kraj však musí dbát, aby tato skutečnost byla kraji dostatečně kompenzována, a to nejen finančně. Zajímavé stanovisko přinášejí lidovci i k problémům se Šumavou. I když náš region je od Šumavy vzdálen, rozumíme návrhu KDU-ČSL, že NP Šumava nemůže být překážkou pro rozvoj celého Pošumaví.

Slušný program pro slušné lidi naleznete na adrese www.jiznicechy.kdu.cz.

03.10.2012
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus