dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Mimořádné „větrání“ v Lidéřovicích

Výřez z gotického oltáře lidéřovického kostela

V neděli 21. října 2012 ve 14:30 hod. začne v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích další „větrání kostela a varhan“. Z dlouhé řady těchto komponovaných pořadů věnujících se duchovním, historickým či kulturním tématům bude právě toto větrání mimořádné. Říjnové větrání představí původní gotický oltář, který byl v lidéřovickém kostele od jeho přestavby v 15. století až do nahrazení barokním oltářem. Kostel sv. Linharta je ve stavební podobě, která se nám z historie dochovala, významnou pozdněgotickou památkou zdejšího regionu. Když ale vstoupíte do kostela, zjistíte, že hlavní oltář kostela i oba oltáře vedlejší jsou barokní.

Gotický oltář představí, přiblíží a zařadí do souvislostí PhDr. Olga Kotková z Národní galerie v Praze. Její přednáška bude doprovázena promítáním fotografií obrazů z původního oltáře. Koncem 19. století totiž lidéřovičtí prodali původní oltář do sbírek Národní galérie a části tohoto gotického oltáře jsou dodnes uchovávány v depozitářích Národní galérie. Po delších jednáních se podařilo karmelitánům získat kvalitní fotografie obrazů z gotického oltáře a dohodnout přednášku Dr. Kotkové pro říjnové větrání.

Hudbu pozdní gotiky budou hrát Richard Šeda a jeho žačky Jitka Koudelková a Julie Kučerová. Všechny zájemce a nadšence zve P. Gorazd se svými přáteli.

12.10.2012
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus