dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Výborné větrání v Lidéřovicích

Výřez z gotického oltáře lidéřovického kostela

Návštěvníci, kteří v nedělním odpoledni 21. října 2012 zcela zaplnili lavice lidéřovického kostela, se dočkali jednoho z nejzajímavějších větrání od roku 2005, kdy karmelitán P. Gorazd tyto pořady začal připravovat. Námětem byl Gotický oltář z Lidéřovic.

PhDr. Olga Kotková - foto Ing. Jan JelínekPřednášející PhDr. Olga Kotková z Národní galerie v Praze zajímavě vyprávěla o původním gotickém oltáři z lidéřovického kostela. Zatímco stavba kostela se nám do dnešních dnů dochovala prakticky nezměněná od doby pozdně gotické přestavby v 15. století, oltáře uvnitř kostela byly v průběhu času vyměněny za oltáře barokní. Vědělo se však, že to nejcennější z původního gotického oltáře – deskové obrazy – existuje.

A právě o deskových obrazech z gotického oltáře a o jejich historii Dr. Kotková přednášela a promítla nám je v prezentaci. Pro toho, kdo má rád napětí, odhalila, že datum vzniku deskových obrazů je do jedné kresby vloženo (bylo to po roce 1490 – první tři číslice jsou čitelné, čtvrtá nikoliv). Téměř detektivní bylo i vyprávění o autorovi maleb. V teorii umění se nazývá Mistr z Herzogenburgu, ale jeho umělecká dílna vlastně pracovala ve Waldviertelu v Garsu. Překvapilo rovněž tvrzení Dr. Kotkové, že oltář měl uprostřed mezi deskovými obrazy umístěny dvě z dřeva vyřezané sochy sv. Jiří a sv. Linharta. Tyto sochy existují, jsou dlouhodobě zapůjčeny Moravské galerii. Dr. Kotková poukázala na obrovskou shodu podoby obličejů obou světců na deskových malbách a u soch, zřejmou souvislost viděli všichni.

Zaujalo i vyprávění o okolnostech prodeje deskových obrazů z Lidéřovic do Národní galerie v posledním desetiletí 19. století. Cena 813 zlatých napovídá, že již tehdy byly obě desky ceněny, byť jako dílo českého autora, protože skutečný autor nebyl znám.

Oltářní desky z gotického oltáře v Lidéřovicích se dnes nacházejí v depozitáři Národní galerie na Křivoklátě. Skutečná velikost každé desky je 186 x 112 cm.

Hudební skladby – jak jinak než z doby kolem roku 1500 – přednesli Ivana Šedová, Richard Šeda, Julie Kučerová, Jitka Koudelková a spoluúčinkovaly též obě Šedovy dcery. Hudební složku větrání stejně jako vyprávění PhDr. Kotkové odměnili přítomní velkým potleskem.

Došlo i na provětrání varhan. Improvizace na pozdněgotické skladby před a po větrání zahrál pan Tomáš Slavický.

Poslední letošní větrání bude o svátku sv. Štěpána. Bude v dobrém slova smyslu tradiční, zazní trochu mluveného slova, bude však převažovat zpěv koled všemi přítomnými. Nezapomeňte, 26. prosince 2012 ve 14:30 v Lidéřovicích!

24.10.2012
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus