dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Vincenc Eysack ze Zhořelce

Interiér lidéřovického kostela sv. Linharta

Když jsem si na pozvánce na větrání kostela a varhan v Lidéřovicích přečetl jméno Vincenc Eysack, bylo to poprvé v mém životě. Díky internetovým vyhledávačům o něm nyní již vím pár základních informací, které snad mohou zajímat i čtenáře.

Vincenc Eysack žil přibližně v letech 1450 až 1520. Největší část jeho života je spojena se Zhořelcem. Toto významné město, které až do třicetileté války patřilo prakticky k zemím Koruny české, je současnou německo-polskou hranicí rozděleno na dvě města, německé Görlitz a polský Zgorzelec.

O Vincenci Eysackovi je známo, že vystudoval na univerzitě v Lipsku. Dochované písemné záznamy z další etapy jeho života jej představují v několika životních rolích: byl katolickým knězem, byl významným členem františkánského řádu, byl učitelem na františkánském učení ve Zhořelci a především byl vynikajícím lékařem. Jako lékař léčil šlechtu, bohaté měšťany stejně jako chudé vrstvy obyvatelstva.

Jak bylo ve františkánském řádu obvyklé, jeho členové nebyli vázáni během svého života na jediný klášter. Vincenc Eysack byl určitou část svého života i vizitátorem františkánských klášterů, což byla přímá povinnost k dojíždění do klášterů v Horní Lužici, ve Slezsku či v severních Čechách. Několik let pobýval také jako představený v klášteře ve Lwóvku.

V neděli 14. dubna 2013 od 14:30 hodin se o Vincenci Eysackovi dozvíme více při větrání kostela sv. Linharta v Lidéřovicích.

06.04.2013
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus