dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Zaniklé vesnice nejsou němé 2013

Košťálkov/Gottschalings 28.5.1945

Pod tímto názvem se již několik roků setkávají čeští i rakouští poutníci v místech na obou stranách státní hranice. V Česku na místech, kde kdysi žili obyčejní lidé obyčejný každodenní život v obcích, které dnes neexistují, protože byly zlikvidovány v letech komunistické totality.

Tentokrát budou při setkání připomenuty události válečného roku 1943 na frontách i v domovech daleko od válečných střetů s cílem povzbuzení vždy čelit nejrůznějším formám beznaděje.

Letošní setkání se uskuteční v sobotu 11. května 2013. Setkání bude zahájeno v zaniklé vesnici Košťálkov, ležící jižně od Starého Města pod Landštejnem na cestě do Klein Taxen. Účastníci se sejdou v 10 hodin u kříže na místě, kde kdysi stávala tamní kaple.

Z Košťálkova účastníci setkání poputují pěšky přes Rakousko do zaniklé obce Romava. Poslední úsek cesty do Romavy se jde procesím se zpěvem od statku u státní hranice v rakouské obci Radschin ve 14.30 hodin. Na místě, kde kdysi stávala v Romavě kaple, bude sloužena od 15 hodin mše svatá. K putování a k setkání se lze připojit v kterékoliv části.

Také letos se budeme společně modlit za smíření a požehnání pro tuto oblast na pomezí dvou států a za předcházející, nynější i budoucí generace spjaté s tímto prostorem.

28.04.2013
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus