dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

O lidéřovickém rukopisném misálu z roku 1465

Výřez z lidéřovického misálu

Námětem větrání kostela a varhan v Lidéřovicích, které je připravováno na neděli 9. června 2013 od 14,30 hodin, bude právě rukopisný misál z roku 1465!

Většina z nás pravděpodobně dosud ani netušila, že se tak vzácná rukopisná památka dochovala. Navíc je nezpochybnitelné jeho datování rokem 1465 stejně jako skutečnost, že misál byl pořízen pro lidéřovický kostel. Kostel je v misále zmíněn jako kostel sv. Jiří, ale všichni příznivci lidéřovického kostela vědí, že původně, před pozdně gotickou přestavbou, byl kostel opravdu zasvěcen sv. Jiří.

Misál obecně stejně jako rukopisný lidéřovický misál obsahuje církevní kalendář a texty ke mším pro jednotlivé dny církevního roku. Misál je při mši na oltáři, modlí se z něj kněz.

V misále z roku 1465 se najde řada zajímavostí. Zajímavá je např. modlitba, vyprošující ochranu proti Turkům. V misále jsou také vpisky, které připomínají některé kněze a kostelníky, kteří v kostele působili.

Misál je uložen v Okresním archivu v Jihlavě. Nebudeme mít bohužel příležitost vidět originál misálu. Tuto vzácnou památku představí slovem i promítáním digitálních snímků Dr. Helena Nedbalová, pracovnice Okresního archivu v Jihlavě.

Nebylo by to větrání, aby nedošlo také na hudbu. Skladbami pro varhany a housle doprovodí program Dita Cebecauerová a Eva Nachmilnerová.

Zkrátka, červnové větrání lidéřovického kostela slibuje zajímavé zážitky a plno nových informací. Všichni jsou srdečně zváni!

30.05.2013
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus