yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Po železnici do Rakouska

Parní lokomotiva

Město Dačice protíná železniční trať, která vede z Kostelce u Jihlavy přes Třešť, Telč a Dačice do Slavonic. Tam je konečná stanice – koleje dál nevedou. Ale nebylo tomu tak vždy.

Před sto lety, v roce 1903, došlo k propojení tehdy nové železniční tratě Kostelec – Slavonice a rakouské, která vedla přes Waldkirchen do Waidhofenu an der Thaya a pokračovala do Schwarzenau. Tato trať nabízela jedno z nejsnadnějších spojení z Prahy do Vídně. Trať pak bez problémů sloužila dlouhá léta a podílela se na čilém dopravním ruchu mezi oběma zeměmi.

Po druhé světové válce doprava na této trati vyhasla a v roce 1951, kdy vrcholila studená válka, byla železnice v hraničním úseku mezi Slavonicemi a státní hranicí fyzicky přerušena. Následkem byl úpadek celé příhraniční oblasti.

Snahy směřující k obnově trati se začínají objevovat od roku 1990. Významnou úlohu při tom sehrály spolky založené na obou stranách hranice – rakouský Neue Thayatalbahn a český Svazek obcí Železnice Kostelec – Slavonice. V roce 2001, kdy se zdálo, že osud železnice je ve stadiu klinické smrti, se nám podařilo i přes tehdy složité a značně napjaté česko-rakouské vztahy v důsledku Temelína ustanovit česko-rakouskou pracovní skupinu složenou z představitelů parlamentů, ministerstev dopravy, vedení českých a rakouských drah a regionálních zástupců. Zásadní bylo především to, že do řešení tohoto problému byly vtaženy tehdy nově vzniklé samosprávné kraje. Nejdůležitějším krokem v počáteční fázi bylo zhotovení studie proveditelnosti, kterou vypracovala firma SUDOP Praha. Studii financoval Kraj Vysočina, pro který jsou Slavonice nejbližším hraničním přechodem.

Studie z mnoha pohledů jednoznačně potvrdila správnost myšlenky obnovení železnice. Oživení ekologické železniční dopravy povede na obou stranách hranice k hospodářskému, sociálnímu i kulturnímu rozvoji a k ochraně životního prostředí. Nabídka kvalitní železniční dopravy jako alternativy k dopravě automobilové a možnost rychlého železničního spojení s Vídní povede k podstatnému oživení Slavonicka, Dačicka a Telčska a mimo jiné také k větší zaměstnanosti a podpoře cestovního ruchu, jehož význam stále poroste. Rovněž přesun těžké nákladní dopravy kamionů na železnici bude podstatně šetrnější vůči životnímu prostředí, které je cenným kapitálem našeho území.

Podle studie by se vedle vnitrostátní dopravy mezi Jihlavou a Schwarzenau pohybovaly tři páry spěšných, tři páry osobních vlaků a 1-2 páry nákladních denně. Stokilometrový úsek mezi železničním uzlem Jihlava a Schwarzenau ležící na trati císaře Františka Josefa urazí podle studie spěšný vlak za 114 minut, v porovnání dokonce rychleji než autobus. Aby se tato představa stala skutečností, je nutné trať zásadně modernizovat. Studie počítá se třemi variantami obnovy železnice, včetně obnovy nástupišť a nádraží. Pouze moderní, finančně přijatelná, rychlá a příjemná železniční doprava přiláká cestující.

Na posledním zasedání, které se konalo ve čtvrtek 29. ledna na zámečku v rakouském Dobersbergu, česká i rakouská strana nastínily harmonogram prací pro nejbližší období. První fází bude výstavba chybějící části tratě, aby tak mohlo být obnoveno spojení obou tratí, druhou fází bude úprava a modernizace celé tratě z Kostelce do Waidhofenu.

Rakouská strana oznámila, že právě zahajuje odlesňování tratě ke státní hranici. Z celkové délky chybějící tratě na rakouské straně 6,5 km je třeba odlesnit 5,5 km, na české straně se jedná o 1,5 km a odlesňování se týká příhraničního úseku. Poté se bude trať vyměřovat, stavební práce budou zahájeny v příštím roce. Dokončení první etapy na české i rakouské straně, tedy zahájení přeshraničního železničního provozu, se předpokládá v roce 2006. Ukončení odlesňovací fáze na trati a zahájení vyměřovacích a plánovacích prací se předpokládá na konci března tohoto roku.

Investorem první etapy na české straně bude stát prostřednictvím státní organizace Správy železniční dopravní cesty. Financování proběhne zčásti z programu Interreg III, v jednání je podpora ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na rakouské straně bude první etapa také hrazena z prostředků Interreg III, plánovací fázi zafinancuje Spolková země Dolní Rakousko.

Souběžně je nutné vytvořit železniční hraniční přechod ve Slavonicích. O to již město Slavonice požádalo. Podle informací ministerstva dopravy v této době vytvoření železničního hraničního přechodu pro osobní a nákladní dopravu z hlediska legislativy a administrativy nic nestojí v cestě – projekt byl na české straně projednán a schválen.

Do jednání o revitalizaci železničního spojení ze Slavonic do Rakouska vstupuje nový partner – Euroregion Silva Nortica, který obnovení tohoto spojení přiřadil ke svým prioritám.

Velmi mě těší, že jsme dospěli do této fáze, kdy již nemusíme úřady a instituce přesvědčovat o správnosti myšlenky obnovení této železniční trati a kdy již hovoříme o konkrétních úkolech a termínech prací. Společná práce našich krajů – Jihočeského a Vysočiny – a Spolkové země Dolní Rakousko bude mít konkrétní výsledek, významný pro celou oblast, a stane se modelovým projektem spolupráce evropských regionů.

18.02.2004
autor: Václav Jehlička komentáře: zobrazit (1)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus