dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Otevírají se nové expozice Muzea Vysočiny Třebíč

Z nové expozice třebíčského muzea

Na konci listopadu 2013 se po čtyřech letech příprav a rekonstrukcí otevře třebíčský zámek a s ním čtyři zbrusu nové expozice.

Muzeum Vysočiny Třebíč je tradiční muzejní institucí, která však dostává ke konci roku 2013 zcela novou tvář. Otevírají se čtyři nové expozice, které se v některých tématech dotýkají i širšího regionu, včetně jihozápadní Moravy i Dačicka.

První trasou je mineralogická expozice, která vyzdvihuje především jedinečnost moravských vltavínů, které byly ostatně vystaveny již v předchozích expozicích. Druhá prohlídková trasa se týká klášterní historie Třebíče a regionu. Pozornost je samozřejmě soustředěna na benediktinskou a kapucínskou historii, ale v kontextu jsou zmíněny i osudy konventů v Nové Říši nebo v Dačicích. Nechybí ani poměrně smutný pohled na 50. léta 20. století a případy Číhošť nebo Babice. Třetí prohlídkovou trasou je zámecká expozice „Valdštejnové na Třebíči“. Vůbec poprvé tak bude mít Třebíč zámeckou expozici, která ovšem nezůstává pouze v obraze „hezké“ zámecké expozice přelomu 19. a 20. století, ale na svém konci též ukazuje osud rodu Valdštejnů a jejich vynucený odchod z Československa. V rámci zámecké expozice je zakomponována také cenná sbírka dýmek. Nejbohatší je logicky klasická muzejní trasa, která je nazvána: „Lidé. Místa. Osudy.“ Expozice vystupuje z logiky klasických expozic, ale nahlíží na roli člověka v minulosti jiným způsobem. Návštěvník se tak může seznámit s „člověkem vzývajícím“, „člověkem tvořícím“, „člověkem objevujícím“, „člověkem bojujícím“, „člověkem pracujícím“ či také se vztahem člověka a přírody. Uprostřed těchto rámcových příběhů se návštěvník seznámí např. s osudy básníků Jana Zahradníčka, Vítězslava Nezvala, s bohatou sbírkou výtvarného umění, s fenoménem třebíčských betlémů, sbírkou militarií, tradicí cechů a řemesel, atd. Expozice se snaží vyprávět konkrétní příběhy, které dokumentuje sbírkovými předměty a zároveň kombinuje prezentaci i s novými médii, informačními pulty, audionahrávkami, filmovými dokumenty.

Na ohromné ploše třebíčského zámku nejsou tak vyprávěny pouze ryze „třebíčské“ příběhy, byť jsou zakotveny v konkrétním regionu. Expozice zasahuje skutečně široký region Vysočiny a sahá v některých tématech i do prostoru česko – rakouské hranice. Věřím, že se ohromné nasazení kurátorů a odborníků, včetně mimořádné finanční podpory Evropské unie i Kraje Vysočina, projeví na množství i spokojenosti návštěvníků.

15.11.2013
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus