dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Velkonoční ples-ání

Rancířov - z Ranče 1. 5. 2014

Každý rok se v závěru Velikonočního oktávu a v návaznosti na 11. duben v Jemnické farnosti slaví. Jde o velkonoční ples-ání těch, kteří se scházejí, aby si opět po čase dopřáli příjemného posezení, více v klidu popovídali a též se pobavili.

Společný program v jemnickém kulturním domě začal již v 18 hodin. Jeho první část patřila těm nejmenším. Jaká překvapení nás letos zásluhou Blaži Bastlové, Věry Tesařové a Jany Nápravníkové čekala? Děti z nultého ročníku, tj. místní mateřské školky a též ZŠ si tentokráte připravily dvě divadelní scénky. V první nám v právě probíhajícím Svatém roce milosrdenství byl představen příběh Milosrdného samaritána, druhou scénkou byla pohádka s názvem Kuřátko a obilí. Všem angažovaným maminkám a tatínkům patří uznání a dík za čas věnovaný nácviku. Pomohli tak svým dětem vyjádřit živou hrou důležité příklady správného anebo naopak špatného jednání. Již od malička je třeba formovat schopnost nejmenších rozlišovat dobro od zla, a tak děti vychovávat k správným postojům.

V této části programu také vystoupila naše akční lektorka Dáša Kasárníková. Svými tanečními kreacemi se snažila zviditelnit reprodukovanou hudbu. Za svůj výkon si vysloužila potlesk a uznání přítomných. Obzvláště udělala radost všem začátečníkům na prknech, jež znamenají svět, a též dodala odvahu i nejmenším. Právě bázlivci mají největší trému a bojí se, aby se jim druzí nesmáli, když zapomenou svou roli a na chvíli se odmlčí. Naštěstí v tomto našem takřka rodinném setkání nejde o soutěžní programy a nezasedá žádná hodnotící porota. Co se zadaří, to se odmění potleskem a co úplně nevyjde, se ocení stejně - vždyť už dobrá vůle a nadšení je výkon hodný uznání. Nutno však podotknout, že bez minimální pokory nejde jít - jak se říká - se svou kůží na trh.

Pyšný člověk se bojí o svou slávu jako čert kříže. Proto raději mlčí, aby se neblamoval nějakou chybou a je věčně schovaný za bukem, aby mohl vždy říci, že on při tom či onom nebyl a nebo se jen díval. Hodnotu našeho žití však netvoří jen to, co jsme neudělali, nebo byli nezaujatými diváky, ale především to, co dobrého se i naším přičiněním podařilo. Riziko chyb by nás nemělo nikdy od konání dobra odradit. I papež František říká, že má raději církev zraněnou (vlastními chybami) než tzv. nedotčenou, ale ubližující druhým svou lhostejností.

Maminky a tatínkové však nebyli jen diváky, ale též dětské publikum uvedli do rytmického prohybu a písňového projevu. Další program totiž odstartoval svatební hit: „Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka“ s mašinfýrou Toníkem. Než lokomotivě došla pára a vagonům dech, tak se kulturní sál na chvíli proměnil v rušné vlakové nádraží. Nebylo snadné odolat lákavému svezení a bez lístku a pasu se nechat povozit - koleje nekoleje - i po schodech dolů a nahoru. Když tato show skončila, čekala děti zmrzlina na osvěžení a dospělí již netrpělivě vyhlíželi, kdy přestane pěnit tekutý chmelový či pšeničný produkt a z pódia konečně zazní známá znělka „Po kalíšku, po kalíšku“. Tato výzva se pak pravidelně opakovala, dokud demižony od P. Vítka, našeho bývalého kaplana, neukázaly dno a hudební skupina Kalíšci nevyhlásila půlnoční finále.

Pak začala zhasínat světla, jelikož posledním velkonočním představením pozdní noci bylo vystoupení místního p. faráře v roli ponocného. Tím bylo všem nenápadně naznačeno, aby se dobrovolně rozešli, což nikdy nejde jen tak. V této pokročilé hodině si totiž téměř všichni již potykali a o to je loučení těžší.

Naštěstí to nebylo nadlouho. Hned prvního května se slavilo podobné setkání na Ranči. V areálu rancířovské fary se konalo Májové odpoledne. V letošním roce 2016 vyšlo na neděli a program začal jako obvykle odpoledne ve 14:30. Po pobožnosti k Panně Marii, Královně máje, byla mše svatá s adorací a požehnáním s Nejsvětější svátostí oltářní. Pak se na farním dvoře a zahradě rozběhly soutěže dětí v různých disciplínách. Pytliáda, lovení ryb z lavoru, přenášení vody na hlavě, hod kruhem na cíl, ale také kvízy s biblickými tématy apod. Velkým zážitkem byla také jízda na koni za asistence manželů Simandlových z nedalekých Jiratic. Tuto službu nejmenším začal kdysi pan starosta Simandl a k jeho chvále budiž řečeno, že se nikdy nedal odradit ani chladnějším počasím či deštěm hrozícími mraky. Setkání v Rancířově se koná za každého počasí a končí   navečer opékáním klobás. Jejich pečení na čtyřzubých vidlích pečlivě očištěných po předchozím použití mělo dostatečný spád a tak nikdo nemusel na šunkovou pochoutku s chlebem a hořčicí dlouho čekat. Budkovská restaurace Maják celé odpoledne pečovala o velké i malé a tak každý mohl ochutnat vše, co jeho oči na pultě pohostinné paní Bláhové a spol. uviděly.

Myslíte, že jsem v této chvíli již řekl či napsal všechno? Kdepak. Ještě je tady jedno pozvání. A to na poslední májovou do našeho farního kostela sv. Stanislava, o svátku Navštívení Panny Marie, v úterý 31. května v 18,00 h. Součástí pobožnosti bude i představení obrazu Madony z Veveří. Dataprojektor Vám toto vzácné dílo neznámého středověkého mistra umožní vidět hodně zblízka a taktéž Vás překvapí bohatá teologicko-filozofická výpověď tohoto mimořádného uměleckého skvostu. Na setkání s Madonou jste všichni opět srdečně zváni.

12.05.2016
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus