dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Větrání kostela a varhan v Lidéřovicích

P. Gorazd a Michal Stehlík

Naše oblíbené knihy

V neděli dne 24. července 2016 se v Lidéřovicích odehrálo tradiční větrání kostela a varhan. Společně s P. Gorazdem Cetkovským a za doprovodu klavírních skladeb v podání Radima Tichého došlo na ukázky z našich oblíbených knih.

Byla to hezká ukázka různosti literatury a našich pohledů na ni, zazněla poezie Terezie od Ježíše i dobrodružné příběhy Otokara Batličky. Byl zde pohled na víru veselý a hravý, stejně jako vážný a hloubavý, jako např. jeden z dopisů Jana Zahradníčka manželce Marii z vězení. Více než třicet návštěvníků využilo úžasných prostor kostela sv. Linharta i v krásném nedělním odpoledni. Byly to chvíle zamyšlení, ale i smíchu a především společného prožitku a inspirace díky knížkám, po kterých saháme nejčastěji či nejraději.

Dík za toto odpoledne patří všem zúčastněným, především P. Gorazdovi a za zcela mimořádný hudební zážitek také Radimu Tichému.

pohled do kostela s návštěvníky Větrání

29.07.2016
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus