dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Noc kostelů 2016 ve znamení encykliky Laudato si

Marek Orko Vácha v dačickém kostele sv. Antonína Paduánského - foto Kateřina Marková

Letošní rok 2016 byl vyhlášen papežem Františkem rokem milosrdenství a proto i letošní noc kostelů v Dačicích se vztahovala k roku milosrdenství a ke Svatému otci. Hlavním tématem byla jeho encyklika: „Laudato si“ (Tobě buď chvála, Pane), která se vztahuje ke kritice konzumismu a zhoršování životního prostředí.

V kostele sv. Antonína Paduánského jsme si mohli vyslechnout přednášku P. Marka Orko Váchy, římskokatolického kněze, vystudovaného biologa a přednosty Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Otec Vácha prošel jednotlivé kapitoly výše uvedené encykliky a poukázal na hlavní myšlenky Svatého otce. Kvůli celému programu trvala přednáška pouze hodinu, což bylo málo. Je ale možné si přednášku na stejné téma poslechnout na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=GIxYBg9XjgQ.

Klíčová otázka encykliky zní: „Jaký druh světa chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají?“ Tuto otázku nelze řešit izolovaně, jen samostatně v oblasti životního prostředí. Vede nás k tomu, abychom se ptali, co je smyslem života na zemi, jaké jsou hodnoty a základy společenského života, co je cílem naší práce a veškerého našeho úsilí. Pokud se nebudeme zabývat těmito hlubšími problémy, nebude naše starost o ekologii produkovat žádné pozitivní výsledky.

Tato země je týraná a zneužívaná a naříká. Papež František vyzývá všechny jednotlivce, rodiny, místní komunity, národy i mezinárodní společenství k ekologické konverzi (obrácení), jak řekl již Jan Pavel II (2001):
„Pokud se díváme na krajiny naší planety, bezprostředně si uvědomíme, že lidstvo zklamalo Boží očekávání. V současnosti, především, lidstvo bez váhání zdevastovalo zalesněné pláně a údolí, znečistilo vody, deformovalo prostředí země, učinilo vzduch nedýchatelným, rozvrátilo hydrogeologické a atmosférické systémy, zkazilo zelené prostory, zavedlo nekontrolované formy industrializace. Je proto nezbytné podpořit a udržet „ekologickou konverzi“, která během minulých desetiletí učinila lidstvo citlivějším k tomu, aby dokázalo čelit katastrofě, ke které směřuje“

A papež František dodává: „Jsme pozváni k tomu, abychom změnili směr tím, že přijmeme krásu a odpovědnost úkolu péče o náš společný domov“.

Naděje prochází textem celé encykliky a předává jasnou zprávu, že lidstvo je stále schopné společně pracovat na budování našeho společného domova.

Encyklika se skládá ze 6 kapitol:Každá kapitola, třebaže má svoje vlastní téma, přejímá v nové perspektivě důležité otázky probírané v předchozích kapitolách. To se týká zvláště některých nosných témat, která prostupují celou encyklikou. Například: niterná spojitost, která existuje mezi chudými a křehkostí planety; přesvědčení, že všechno je ve světě vnitřně spojeno; kritika nového paradigmatu a mocenských forem odvozených z technologie; výzva ke hledání jiných koncepcí ekonomie a pokroku; vlastní hodnota každého stvoření; lidský smysl pro ekologii; nezbytnost upřímných a poctivých debat; závažná odpovědnost mezinárodní i lokální politiky; kultura odpisu a návrh nového životního stylu.

Několik hlavních myšlenek encykliky:

07.08.2016
autor: Kateřina Marková komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus