dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Jak kreslili naši předci

Reálné gymnázium Telč - dobové foto

Pozoruhodná výstava

Po celou letošní sezónu, až do konce září, nabízí Knihovna Univerzitního centra v Telči (dříve jezuitská kolej) široké veřejnosti pozoruhodnou výstavu. Soubor grafických prací (výkresů a úloh z deskriptivní geometrie) žáků telčské reálky, dnes gymnázia, z let 1880 až 1932.

Perspektivní náčrt okna od L. Klanga z DačicVystavené práce dokazují jedno. Naši předci kreslili skvěle. Dáno tehdejší dobou nebylo kreslení na reálce okrajovým předmětem. Škola totiž připravovala své žáky především na další studium technických a přírodovědných oborů. A v těch byl, stavebnictvím a architekturou počínaje, až po báňské a lesnické profese, kvalitní ruční grafický projev v praxi nezbytný. V té době také tyto předměty vyučovali profesoři, kteří jsou dodnes osobnostmi regionální historie. Jako například Jaroslav Janoušek, spoluautor základního díla dačické historiografie, Města a panství Dačice. Z autorů vystavených školních prací je obtížné na někoho zvlášť upozornit. Nakonec je vlastně náhoda, že se jejich výkresy zachovaly. Takže jen namátkou. Matěj Mikuláš Doležal z Vlásenice u Pelhřimova pár roků poté, co v roce 1909 odevzdal vystavenou školní práci, se stal ruským legionářem, později významným československým generálem, skončil v roce 1941 na nacistickém popravišti v jízdárně ruzyňských kasáren. Pozdější hutní inženýr, velký radioamatér, Miloslav Švejna z Telče, nakreslil vystavenou studii ptáků „až“ v roce 1926. V roce 1944 byl tím, kdo pro Slovenské národní povstání postavil mobilní vysílač a zachránil tak jeho spojení se světem. Telčská reálka byla, od svého vzniku v roce 1852, v regionu dlouho jedinou střední školou. A tak nepřekvapí, spíš je logické, že mezi autory vystavených prací najdeme řadu příjmení z Dačicka, Jemnicka a Moravskobudějovicka: Klang. Macků, Mrvka, Furman, Heřmánek, Makovička, Klepáček, Raab, Sobotka... Podívat se na výkres svého předka či příbuzného, starý sto a více let, je určitě důvodem pro návštěvu výstavy. Nemusí to být ale důvod zásadní. Vystavené práce budete obdivovat, i když mezi jejich autory nikoho blízkého nenajdete.

19.04.2017
autor: Oldřich Zadražil komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus