dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Český občan před branou Evropy

Logo Evropské unie

Prvního května 2004 vstupuje Česká republika do Evropské unie. Oblíbeným bonmotem je náš "návrat do Evropy". Mám za to, že z Evropy jsme se nikdy neztratili, ať se již díváme na pozitiva či negativa. Vstupujeme tudíž nikoli do Evropy, ale do společenství států, které má určité vlastnosti. Na českého občana přitom ze všech stran útočí výklad těchto vlastností, většinou v negativním podtónu. Vždyť ztrácíme kus státnosti, budeme svázáni řadou nařízení, vlastnosti jsou představovány jako podmínky. Nemám v úmyslu pouštět se do vyvracení negativních tezí. Jako konkrétní občané jsme se v referendu shodli, že nám stojí za to za všech nám známých podmínek stát se členem společenství. Mnohem více mě zajímá, jak ovlivní Evropská unie konkrétního českého člověka.

Historická zkušenost nás učí, že podobná zásadní politická změna se neprojeví ze dne na den, ale bude patrná postupně, pozvolna. Osobně bych chtěl zdůraznit čtyři skutečnosti, které se podle všeho jistě dotknou českého člověka. Předně se zaostalejší regiony dostanou k evropským financím, které by jim měly pomoci vyrovnat životní úroveň. A to je velmi silný argument. Česká republika se dále vyznačuje velmi slabou vymahatelností práva, o čemž svědčí mnoho let trvající soudní spory bez výsledku a přehršel štrasburských žalob. Právě Štrasburk se svým mezinárodním soudem však již dokázal účinnost a pružnost evropského právního prostředí. Také Česká republika bude velmi tvrdě nucena zlepšit situaci v oblasti práva a českému člověku se tak dostane výraznější právní jistoty. Za třetí je třeba rozhlédnout se po evropských univerzitách a středních školách. České školství se po léta snaží dobrat k reformě, která nastaví žáčky a studenty praktičtěji než rakousko-uherský biflující systém. Nyní prošla parlamentem konkrétní podoba reformy, které ovšem chybí opora v "učitelských kádrech". Co jiného než zkušenosti evropských škol by mělo napomoci reálné změně, především v oblasti výchovy nových učitelů. Vždyť základ tkví vždy právě v učiteli, na kterém leží aplikace sebekrásnější reformy. Na závěr bych chtěl zmínit skutečnost, která je celoevropským problémem. Otázka rasové snášenlivosti a soužití různých etnik a kultur je nyní problémem Německa, Francie i zemí Beneluxu. Česká republika a země střední Evropy mají tento problém specifický v silných romských komunitách. Jedině společný postup a společné hledání nejlepšího řešení je zárukou úspěchu v tak složité otázce. I zde je společenství nenahraditelným předpokladem.

První květen 2004 bude jistě "historickým přelomem", tato pozitivní fráze nás provází po několik měsíců. Doufejme, že tento přelom bude ve svých výhodách uchopitelný pro každého konkrétního člověka v České republice. Mně osobně při všech debatách o společenství chybí jeden důležitý aspekt, který tak často nezaznívá. Hovoříme o tom, kterak nás unie ovlivní, ale nechceme si přiznat, že bude záležet především na nás.

19.04.2004
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus