dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

I v EU si musíme pomáhat

Vlajka EU v Dačicích

Probudili jsme se v sobotu do rána, které se nijak vnějškově neodlišovalo od jiných. Přesto bylo toto ráno výjimečné a neobyčejné. Nebylo jen ránem dačickým, českým, ale i plně evropským, a to nejen v zeměpisném rozměru. Česká republika spolu s dalšími devíti zeměmi vstoupila do Evropské unie. Tento zásadní krok však nebyl provázen přílišným jásáním, ba dokonce podle obecné nálady ve společnosti byl přijat mnoha občany se zaťatými zuby jako nutné zlo. Příčiny je možné hledat jak v masivní snaze mnoha médií zastrašit obyvatelstvo nepříjemnostmi s přijetím do společenství spojenými a v přijímání přísnějších zákonných norem než bylo vzhledem k EU nutné, tak i v naší národní povaze, která nás nutí odsoudit pro jistotu veškeré změny, které jsou na obzoru.

Starosta Dačic Rudolf Hájek při proslovuZa této situace je naprosto pochopitelné, že např. dačické oslavy se počtem účastníků ani náhodou nemohly poměřovat s nucenými prvomájovými veselicemi z let vlády diktatury proletariátu. Záchranou byl pro pořadatele vhodně zvolený program zpestření oslav. Mažoretky i dětský pěvecký sbor navštíví vždy mnoho rodinných příslušníků. Bez nich by byla účast velmi rozpačitá. Že by odraz toho, co si o společné Evropě myslíme? Že by přece jen u nás skepse byla jistotou, která se jen tak neopouští? To by myslím bylo to nejhorší, co by nás v EU mohlo potkat. Nedokážu si představit, že bychom se v takovémto rozpoložení a s tímto "drajvem" ujali své příležitosti a pokusili se získat maximum výhod, které nám širší prostor nabízí. Evropská unie skutečně není charitativní organizace, která nás bude nezištně podporovat. S takovým přístupem by totiž již sama dávno zanikla. Platí v ní staré známé heslo: "pomoz si a bude ti pomoženo". A to vyžaduje přece jen značnou osobní aktivitu. Snad si to naši odpovědní uvědomí. Nejen ti nejvyšší v Praze a přilehlém okolí, ale také naši krajští a městští představitelé. Snad si to uvědomíme i my všichni. Může nám k tomu pomoci skutečnost každodenního života v evropském Česku. Věřím totiž, že přínosy vysoce převáží nad nepohodlím. A jestli Evropu přijmeme tak, jak ona dnes přijímá nás, může to dobře dopadnout.

Několik snímků z dačických oslav:
Starosta Gross Sieghartsu Mauric Androsch při proslovu
Starosta Gross Sieghartsu předává dačickému starostovi vlaječku EU.
Vystoupení mažoretek.
Vystoupení dětského pěveckého sboru.

03.05.2004
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus