dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Proč jít vůbec volit?

Vlajka Evropské unie

Když si položíme tuto triviální otázku, je velmi pravděpodobné, že se snadno zamotáme do novinových a politických klišé a opakovaných důvodů. Vždyť volební neúčast, resp. rezignace části společnosti podílet se na výběru politických reprezentantů, je jakýmsi kolovrátkem před každými volbami. Ty evropské jistě nebudou výjimkou. I přesto se pokusme některé dobré důvody najít.

Předně mám za to, že i přes zdůrazňované opakování, jak jsou volby důležité, chybí českému voliči uchopitelnost významu těchto voleb. Navíc je český volič již léta schopen rezignovat i na volby do domácího parlamentu, neboť mu česká politika připadá (většinou právem) uzavřeným světem. Jak ho potom probudit pro něco vzdálené, neuchopitelné a zároveň nové jako je Evropský parlament? Těžko. To je ta jednodušší a pesimističtější odpověď. Druhá odpověď obnáší spíše předpoklady pro volbu příští. Obsahuje totiž jednoznačné předpoklady každého oslovení voliče, kterými jsou informovanost, jasný výhled, nový přístup a především důvěryhodnost. A na tomto poli je to vždy běh na dlouhou trať. Právě nový přístup je navíc tou nejzrádnější ingrediencí, od které se odvíjí jepičí život všech nezávislých sdružení. Jsem si jist, že nezávislým pomalu a jistě zvoní hrana, neboť k definitivní inflaci tohoto slova není daleko.

Vrátíme-li se na počátek našeho zamyšlení, opravdu se nevyhneme slovům, která budou znít jako fráze. Jít volit má určitě cenu. Je to naše možnost posunout věci směrem, který je nám nejblíže. Je to možnost vyslat právě ty, kterým nejvíce věříme, do soukolí evropské politiky. A ta nás bude zcela jistě ovlivňovat. Zároveň si u této volby musíme být o mnoho více vědomi reálnosti situace. Neměli bychom zapomínat, že naši evropští poslanci musí být schopni spolupracovat s názorově blízkým proudem v celoevropském měřítku. A na samotný závěr mě nenapadá nic chytřejšího, než prosté konstatování, že každý hlas má svoji jedinečnou cenu. Nenechme ho proto zbytečně propadnout.

03.06.2004
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus