dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Jsem pro vstup do EU

Logo Evropské unie

Evropská unie je dnes jedním z nejskloňovanějších pojmů. Ať zapnete televizi, prohlížíte noviny, procházíte městy či jedete po dálnici, všude na Vás v různých obměnách juká tmavomodré logo s do kruhu uspořádanými zlatými hvězdičkami. To opravdu nelze při nejlepší vůli přehlédnout. Náš očekávaný vstup do tohoto společenství se pak stává předmětem debat nejen v médiích, ale i v rodinách, restauracích, na ulici,… Je možné se setkat s názory jak pozitivními, tak i negativními. Myslím, že je to tak v pořádku. Naštěstí jsou pryč doby, kdy názor musel být jen jeden, kdy se běžný občan nemohl vyjádřit k ničemu a byl ponížen na loutku trpně snášející vůli jediné správné strany.

Evropská unie je jedněmi prezentována jako společenství nezávislých států, které přináší výhody především v neomezeném pohybu osob, zboží a kapitálu v rámci unie, druhými pak jako byrokratický moloch ohrožující státní suverenitu. Podle mého názoru však náš vstup přinese nesporné výhody, které vysoce předčí všechno nepohodlí spojené se skutečně přebujelou administrativou i dalšími dočasnými nevýhodami. K těmto závěrům mne částečně vedou osobní zkušenosti.

Měl jsem totiž možnost být aktivně zapojen do několika projektů, které byly spolufinancovány z programu Phare CBC. Nutno říci, že bez podpory EU by žádný z těchto projektů nespatřil světlo světa a podle reakcí na jejich výsledky by to rozhodně byla škoda. Jednalo se totiž o neziskové aktivity spojené s obnovou historického povědomí v rámci našeho příhraničního regionu. Projekty Návrat paměti krajiny občanského sdružení Česká Kanada a Zapomenutý všední den, na kterém se podílelo pět spolků a 13 obcí z obou stran česko-rakouské hranice, se nevyznačovaly pouze velkolepou publicitou v různých médiích, ale především svým trvalým vlivem na názory místních usedlíků. To byl hlavní cíl obou projektů. Připomínka nedávné historie, těžkých osudů obyvatel regionu, jejich běžných starostí i radostí nám umožnila získat lepší vztah k okolí, kraji a obcím, ve kterých žijeme. Tím nám vlastně EU pomohla, navzdory mnoha skeptikům strašícím ztrátou suverenity a národního povědomí, v sebeuvědomění, získání nových poznatků i pocitu hrdosti ve vztahu ke svému regionu.

Pro někoho to jsou možná bezvýznamné pojmy, ale pro mě a mnoho mých kolegů jsou takové přínosy velmi cenné. Získal jsem tím zkušenost, že se Evropská unie zajímá o posílení národní identity a nejen o jistě důležitá ekonomická hlediska. Rád se přihlásím ke společenství, ve kterém se klade důraz i na okrajová témata, kde je cítit uvědomění, že v různosti je kouzlo celku. Takový "internacionalismus" je mi totiž blízký.

01.06.2003
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus