dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Vážení přátelé, ano!

Rozhodli jsme o přistoupení k Evropské unii a já jsem bytostně přesvědčen, že jsme učinili správně. Připouštím, že je pro mne výsledek nejen za celé Česko, ale především za Dačice - ANO 74,53 % vs. NE 25,47 - příjemným překvapením. Překvapením pak určitě není standardně nízká účast okolo 60 % právoplatných voličů.

Co takový výsledek vlastně znamená? Minimálně to, že občané, kteří se rozhodli k referendu jít, prokázali značnou schopnost vzít na sebe spoluzodpovědnost rozhodnout o tak zásadní věci, jakou přistoupení našeho státu k EU určitě je. Tím, že se v drtivé většině vyjádřili "pro" navíc dokázali svůj zájem o budoucí rozvoj a prosperitu země. To jistě ocení především mladší generace, která již nyní rozhodně netrpí ve vztahu k okolnímu, svobodnému světu žádnými komplexy a necítí se jako "chudý příbuzný". Sebevědomí (na rozdíl od arogance některých politiků) budeme skutečně při jednání na jakékoli úrovni potřebovat.

V tomto okamžiku již není nutné přinášet výčet nejrůznějších výhod a porovnávat jej na miskách vah s nevýhodami. Je zapotřebí fakt našeho přistoupení k unii přijmout a naučit se s ním žít. Tak, jak EU přijímá nás, bychom i my měli přijmout ji. Ne však pasivně očekávat "co nám kdo dá či nařídí", ale aktivně se snažit využít všech možností, které nám členství nabízí. Není to zdaleka jen záležitost našich nejvyšších politických špiček, ale například také podnikatelů, studentů, pracovníků státní správy i obecní samosprávy, atd. Z toho plyne, že budoucnost společenství a přínos pro náš stát bude z velké části záležet na nás samotných. Doufám, že tuto šanci nepromarníme.

(Samozřejmě se omlouvám za plagiát v názvu, ale připadl mi k tématu tohoto textu nejpříhodnější.)

14.06.2003
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus