dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Padesát let od podepsání Římských smluv

Vlajka EU

25. března 1957 byly podepsány v Římě smlouvy, na jejichž základě vzniklo Evropské hospodářské společenství (ve známé zkratce „EHS“) a Evropské společenství jaderné energie (zkráceně „Euratom“). Smlouvy podepsalo šest států: Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko. Smlouvy pak následně vstoupily v platnost od 1. ledna 1958.

25. březen 1957 může být oprávněně považován za datum zrodu dnešní Evropské unie, jejímž členem je od 1. května 2004 také Česká republika.

Integrace evropských zemí od prvních pokusů šesti průkopnických států byla reakcí na druhou světovou válku. Francouzský ministr zahraničí Robert Schumann (křesťanský demokrat) byl přesvědčen, že mezinárodní správa základních strategických surovin – uhlí a oceli – je klíčem k mírové budoucnosti Evropy. Proto v roce 1951 byla šesti již jmenovanými státy podepsána smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli. Po dobrých zkušenostech s novým typem kolektivní mezinárodní spolupráce pak mohlo 25. března 1957 vzniknout Evropské hospodářské společenství.

50 let dalšího vývoje potvrdilo správnost cesty, na kterou se tehdejší západní Evropa vydala. Nebyla to cesta idylická. Zejména dvě bývalé koloniální mocnosti, Velká Británie a Francie, měly s integrací řadu vnitřních problémů.

Proto se k EHS připojila Velká Británie až v roce 1973 spolu s Dánskem a Irskem. Další přírůstek představovalo Řecko v roce 1981. Od roku 1986 se staly členy společenství Španělsko a Portugalsko.

Maastrichtská smlouva z roku 1992 vytvořila – zjednodušeně řečeno – Evropskou unii. A tak státy, které přistupovaly v roce 1995 – Finsko, Rakousko a Švédsko – rozšířily počet zemí Evropské unie na patnáct.

Tak zvané „východní rozšíření EU“ přivedlo od 1. května 2004 do Evropské unie naši republiku, Polsko, Slovensko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Slovinsko, Maltu a Kypr. Naposledy se Evropská unie rozšířila od 1. ledna letošního roku o Bulharsko a Rumunsko.

Sedmadvacet států se nyní bude muset učit spravovat své záležitosti efektivně. Třináct států se společnou měnou – Eurem – je o krok dál před ostatními. Před všemi státy EU leží problém evropské ústavy. Prvních padesát let evropské integrace nebylo jednoduchých a přesto byla integrace postupně zajímavá pro většinu evropských zemí. V globalizujícím se světě ani jiná reálná cesta není, a tak si přejme, abychom my Evropané nacházeli optimální řešení i nadále.

21.03.2007
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus