dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Lisabon 18. a 19. října 2007

Lisabonská tramvaj

Podle pravidel Evropské unie se pravidelná regulérní setkání nejvyšších představitelů zemí EU („summity“) mají konat jen v Bruselu, oficiálním sídle Evropské unie. Portugalci však využili toho, že jejich země v tomto pololetí Evropské unii předsedá a pozvali na čtvrtek 18. a pátek 19. října 2007 do hlavního města Portugalska Lisabonu představitele všech 27 států a vlád zemí Evropské unie na neformální setkání.

Cíl portugalských představitelů nebyl nijak malý – pohnout se zablokovaným postupem k prohloubení integrace Evropské unie. Jejich úsilí navázalo na úsilí Německa (zejména kancléřky Merkelové), které předsedalo Evropské unii v I. pololetí 2007. Za německého předsednictví vznikl totiž návrh připravit Reformní smlouvu, která by realisticky umožnila nutný a nezbytný pokrok v integraci, avšak pomalejším tempem, než bylo navrhováno v minulosti.

Reformní smlouva pro Evropskou unii, tak se zatím pracovně nazývá dokument, který byl v Lisabonu po menších úpravách odsouhlasen a parafován. Tato smlouva nahradí Evropskou ústavu, kterou před časem odmítli Francouzi a Holanďané ve svých referendech.

Smlouva má být slavnostně podepsána 13. prosince v portugalském hlavním městě. K tomu, aby nabyla platnosti, musí být následně ratifikována ve všech 27 členských státech.

Cílem je, aby ratifikace Reformní smlouvy pro Evropskou unii proběhla do poloviny roku 2009, kdy se budou konat příští volby do Evropského parlamentu.

Jaký bude skutečný osud této smlouvy, uvidíme v následujících měsících. Zajímavě se k této smlouvě u nás postavila ihned ODS, která hodlá požádat Ústavní soud ČR o rozhodnutí, zda ustanovení Reformní smlouvy nejsou v rozporu s Ústavou ČR.

22.10.2007
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus