dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Anketa o cestování do cizích států končí

Cestování - ilustrační foto (Glasgow)

Děkujeme téměř dvěma stům návštěvníků našeho serveru, kteří si našli chvilku času a odpověděli na naši anketní otázku „Kolik cizích států jste již v životě navštívil(a)?“.

Těsně před uzavřením ankety byl stav odpovědí následující: žádný cizí stát nenavštívilo 29 respondentů, v 1 až 5 státech pobývalo 35 lidí, v 6 až 10 zemích byl největší počet 53 odpovídajících, v 11 až 15 státech se ocitlo 28 lidí, 16 až 20 států si spočítalo jako cíl svých cest 25 lidí, a více než 20 států navštívilo ve svém životě 26 odpovídajících.

Anketa na jedné straně ukázala, že téměř 15 % odpovídajících nemělo důvod, proč by do ciziny cestovalo. Pro tuto skupinu lidí pravděpodobně znamená otevření hranic v roce 1989 či nynější vstoupení České republiky do schengenského prostoru s odstraněním omezujících opatření na státních hranicích jen málo.

Naproti tomu stejně velká skupina respondentů udává, že navštívila více než 20 států. Je jasné, že možnosti tak rozsáhlého cestování se otevřely až po odstranění komunistické totality.

Údaje o počtu navštívených států jsou jen jedním pohledem na cestování. Nevypovídají o tom, kolikrát a na jak dlouho účastník ankety cestoval do jednotlivých států, jaké byly důvody jeho cestování, a také, jaký byl přínos zkušeností nabytých během pobytu v cizí zemi.

Od pátku 21. prosince 2007 se dá projet Evropa s občanským průkazem. Odstranění zábran na hranicích mezi jednotlivými státy přinese další usnadnění pro naše vývozce i dovozce, usnadní cesty za obchodem či spoluprací stejně jako za zábavou.

A tak jako dnes s úlevou vzpomínáme, jak je to dávno, kdy existovala zakázaná a hraniční pásma, dráty a zátarasy, pohraničníci se psy, pomocníci pohraničníků a zabití lidé na hranicích, budeme za pár let vnoučatům vykládat, co to byly hraniční přechody, celnice, pohraniční policie…

21.12.2007
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus