dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Evropská unie a Česká republika

Detail vlajky EU

Pět let poté…

Když před pěti lety v roce 2004 vstupovala Česká republika do Evropské unie, neslo se to v poměrně klasickém schématu našeho vnímání podobných zásadních rozhodnutí po roce 1989. Na jedné straně se odehrála mimořádná – a téměř hollywoodská show za účasti premiéra Špidly a předních umělců země, která měla zdůraznit výjimečnost daného okamžiku. Na straně druhé byl téměř hmatatelný jistý nedefinovatelný pocit nezájmu společnosti o dané téma. Jakoby se nás to netýkalo… Snad lze hledat důvody v nedostatečné informační kampani, snad mnohem pravděpodobněji v klasickém „českém“ pocitu, že cokoliv, co k nám přichází „shůry“ či odjinud, je sice možné v daný okamžik přijmout, ale není nutné (ba často je spíše nebezpečné) ztotožnit se…. A právě v tomto momentu vidím největší problém naší přítomnosti ve strukturách Evropské unie. Přijímáme mnohdy zásadní změny kolem nás, aniž by v nich byl přítomen moment ztotožnění.

Jistě, jsme během oněch uplynulých pěti let konfrontováni s mediálními (i reálnými) mnohdy zcela absurdními příklady evropských směrnic, které by měly určovat takřka vše, co obnáší náš každodenní život. Jistě, slýcháme o přebujelém bruselském aparátu, což navíc není teze tak zcela vzdálená od reality. Na druhé straně – pod mnoha absurdními paragrafy a nařízeními jakoby se ztrácel původní, originální a dle mého názoru životaschopný model evropského soužití. Žijeme totiž stále v reálném světě, nikoliv ve světě idejí. Jsme postaveni před globální realitu „supervelmocí“ typu USA, Číny a do budoucna bezesporu i Indie či Brazílie. Oproti nim je rozhádaný konglomerát evropských států příliš slabým partnerem. Evropa totiž již dávno není oním pomyslným „středem světa“. V tomto kontextu je potřeba a nutnost Evropské unie naprosto neopominutelným předpokladem pro jakoukoliv budoucí vážnější roli Evropy v celosvětovém vývoji.

Česká republika se stala v roce 2004 členem tohoto společenství. V historické tradici (a naštěstí i ve vývoji posledních dvaceti let) jednoznačně patříme ke kontextu evropského vývoje, jakkoliv jsme dlouhodobě a doposud citelně postiženi dvěma po sobě jdoucími totalitami... Je patrně naší přirozenou vlastností zdůrazňovat absurdity a nevýhody, bylo by však nezodpovědné ve světle této klasické národní skepse zpochybnit podstatu, a totiž skutečnost, že poprvé po téměř celém jednom staletí jsme skutečným partnerem pro ostatní státy Evropy a v rámci (sice složitých) dohod, ovlivňujeme tvář celé Evropy.

A upřímně řečeno, právě při ohlédnutí za posledním dosti tragickým stoletím, je to tak málo???

19.04.2009
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (1)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus