dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Den Evropy – 9. květen

Den Evropy

Připomínka Schumanova plánu z roku 1950

Evropská unie si 9. května připomíná Den Evropy, ohlíží se tak za jedním ze základních momentů historie sjednocované Evropy.

Dne 9. května 1950 zveřejnil tehdejší francouzský ministr zahraničí, křesťanský demokrat Robert Schuman, svůj plán sjednocení Evropy pod názvem „Vyhlášení o novém uspořádání Evropy“. Cílem tohoto plánu bylo pojmenovat a následně uskutečnit zcela konkrétní kroky k zajištění trvalého míru v Evropě. Schumanova úvaha vyrůstala z přesvědčení, že v základu je nutné odstranit nebezpečí francouzsko-německého konfliktu. Předpoklady pro znemožnění případné války měly být vytvořeny spoluprací v ekonomické oblasti, především pokud šlo o produkci uhlí a oceli. Jejich těžba, resp. produkce měly být postaveny pod společný dohled. Nad touto konkrétní myšlenkou pak stála idea společného evropského trhu.

Jakkoliv se i tehdy mohlo zdát, že tento konkrétní plán je čistě praktickou ekonomickou záležitostí, Schuman byl přesvědčen o tom, že se tím skutečně vytváří prostor pro mírovou budoucnost Evropy. Následující desetiletí pak posunuly události evropského sjednocování skutečně dramatickým směrem, včetně zapojení zemí někdejšího východního bloku. Zároveň není ani tento historický projekt prost problémů a komplikací, které se aktuálně opět jakoby vracejí k ekonomické podstatě někdejšího plánu. A není pak bez historické logiky, že se i v této těžké situaci ekonomické krize snaží o definici nové cesty právě ony dva státy, které stály na počátku Schumanova plánu z roku 1950.

11.05.2011
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus