dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Ještě ke strukturálním fondům

Logo Evropské unie

Často diskutovaným tématem je v poslední době příprava systému pro využití prostředků ze strukturálních fondů na léta 2004 – 2006. Jako obrovský problém se jeví příprava funkčního aparátu pro agendu strukturálních fondů. Pokud budeme doufat, že se vše stihne včas, nebude na škodu podívat se na témata, která jsou definována jako priority "Společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004 – 2006". Následně si zkusme vyznačit také potřebné kroky, které mohou vést k získání financí. Jakkoli totiž obce a sdružení obcí (ale třeba i jednotliví podnikatelé) ovlivni státní aparát jen velmi těžko, stále bude platit, že štěstí přeje připraveným. Investice do systematické přípravy se neztratí ani v případě neúspěchu.

"Společný regionální program…" vyznačuje pět základních oblastí podpory. 1) Regionální podpora podnikání (šance pro rozvoj podnikání ve vybraných regionech), 2) Regionální rozvoj infrastruktury (především rozvoj dopravy, informačních a komunikačních technologií a regenerace a revitalizace vybraných měst), 3) Rozvoj lidských zdrojů v regionech (důraz na infrastrukturu, sociální integraci a posílení kapacit orgánů při plánování a realizaci programů), 4) Rozvoj cestovního ruchu (rozvoj služeb a infrastruktury pro cestovní ruch). 5) Technická pomoc (technická pomoc při plnění výše zmíněných priorit). Na tomto omezeném prostoru samozřejmě nemá cenu rozepisovat detaily jednotlivých oblastí, názvy většiny z nich hovoří jasně a konkrétní kroky již budou vždy na zájemcích.

Podle mého názoru by jedním z vážných zájemců v několika oblastech mělo být město Dačice, resp. zamýšlené sdružení obcí. Vidím zde několik základních kroků, bez kterých se přitom pokus o získání prostředků neobejde. 1) Předně je to prosté vyčlenění pracovního času odpovědné osoby na dačické radnici, 2) Dále prostudování agendy strukturálních fondů a získání přehledu o možnostech a postupech, 3) Následně stanovení možných okruhů a témat projektů, dle priorit, 4) Oslovení externí poradenské firmy, bez které se nelze do celé záležitosti pouštět, 5) Vlastní příprava projektů a jejich následné předložení.

Jakkoliv se zdá být tento postup jednoduchý, je mi jasné, že obsahuje mnoho limitujících faktorů (čas, energie, vstupní finanční investice atd.). Mimo jiné je to i otázka funkčního mikroregionu a spolupráce s dalšími obcemi. V každém případě je však jistě nejvyšší čas postavit se k této otázce, tj. zvážit náročnost potřebných kroků a říci si ano či ne. Je zde reálná šance na finance pro město i region. Otázkou zůstává, zda je cesta k nim zvládnutelná či nikoli. Jednoduchá nebude v každém případě.

30.03.2004
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus