yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

články:

Život má smysl i cíl

Lidé - ilustrační fotoV roce 1948 vyhlásilo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. Stalo se tak 10.12.1948. Po dvou světových válkách, které zdecimovaly celé národy, rodiny i jednotlivce, tak konečně zvítězila touha po všeobecné obnově společenského řádu a zajištění důstojnosti pro každého člověka. Od proklamované volby: spravedlnost je nedělitelná - buď se vztahuje na všechny bez rozdílu a nebo je výsadou jen pro některé - se tzv. Charta lidských práv neustále rozšiřuje. Proto když si dáte do vyhledávače na internetu heslo „právo“ zjistíte, kdo všechno se dovolává uznání svých svobod. Každá, i ta nejmenší komunita, si vyhrazuje právo, aby byla celou společností respektována její odlišnost. Takovéto pojetí a prosazování specifické svobody by však nemělo být jenom jednostranným požadavkem tolerance, ale mělo by i na druhé straně definovat z toho plynoucí povinnosti. Právo a povinnost jsou dvě strany jedné mince. Společnost, kde přibývají nároky na právní jistoty jednotlivců s odlišnými prioritami či orientací, musí sama sebe chránit před zvýhodňováním menšin na úkor většiny. Znát své svobody se dětí učí už ve škole, ale také je třeba jim často připomínat i povinnosti. Když někdo překročí hranice svobody druhých a tak se proviní proti zákonu, požívá sice dále své právní ochrany, ale následný soud určí míru viny a trestu, délku vazby a případné izolace.  celý článek >>>

31.08.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Nekonečný příběh…

Kostel sv. Jakuba v Jemnici
Letos tomu bude již 500 let, co původní farní kostel sv. Jakuba v Jemnici - Podolí byl rozšířen o další sakrální část. Stalo se tak v roce 1515, kdy vedle prostorově nevyhovující románské apsidy z roku 1108 byla realizována další stavba. Ta byla pak ještě prodloužena od vítězného oblouku směrem na východ. Nově vzniklý presbytář se svou gotickou klenbou, zdobenou freskami biblických postav a též českými národními světci, se tak - vedle románské věže - stal nejkrásnějším prvkem celého chrámu. Skvostem této části interiéru je však nepochybně sloupové pastoforium pro uchovávání Nejsvětější svátosti oltářní z roku 1518. Tři roky před tímto kamenickým dílem sloužila k témuž účelu nika v pravé stěně vedle gotického sedilia, ozdobená ostěním z kamene a opatřená dvířky na klíč.  celý článek >>>

03.07.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Národní eucharistický kongres

Národní eucharistický kongres 2015 - logoNárodní eucharistický kongres je součástí liturgického období, které univerzální církev prožívá jako Rok zasvěceného života (od 30.11.2014 do 2.2.2016).  celý článek >>>

18.06.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Májová zastavení

Květen - ilustrační fotoPrvní májové setkání se letos - ostatně tak jako každý rok - koná ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté v Rancířově. Kdo ještě - ke své velké škodě - neshlédl právě opravovaný rokokový interiér s barokními varhanami od Ignáce Floriána Casparidese z roku 1764, měl tuto příležitost znovu v pátek 1. května 2015 ve 14,30. V úvodní pobožnosti zazněly zpívané Loretánské litanie, dále básně dětí v pokloně Královně máje a skladby chrámového sboru z Jemnice. Na „májovou“ navázala mše sv. s modlitbami a písněmi k poctě sv. Josefa, dělníka.  celý článek >>>

07.05.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Život po životě

Ak. sochař Jaroslav ŠlezingerKaždé poctivé dílo obvykle přežívá svého autora: napsaná kniha, namalovaný obraz, vyřezaná či z kamene probuzená postava. Tvůrce „odchází“, jeho umělecká výpověď zůstává a dále promlouvá. Co platí o věcech, tím více se vztahuje na člověka: žák předává dále získanou moudrost od svého učitele, učedník um svého mistra, děti lásku svých rodičů.  celý článek >>>

20.04.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Oslavený kříž

Jaroslav ŠlezingerPřed šedesáti lety zemřel na následky věznění v nechvalně známém táboře nucených prací Vykmanov na Jáchymovsku jemnický rodák akademický sochař Jaroslav Šlezinger. Tuto tragickou událost padesátých let, která předčasně ukončila tvorbu našeho nadějného umělce z Podolí, si letos zvláště připomeneme v měsíci srpnu. Co všechno stačil do svých 43 let prožít, je podrobně popsáno v knize Zaváté šlépěje od Marie Bohuňovské (EKON Jihlava, 2006). Svědectví pamětníků a výjevy jeho 14ti zastavení Křížové cesty - jak ji ztvárnil z modelářské hlíny a doplnil vlastními texty - zachytil režisér Petr Palovčík v třicetiminutovém dokumentu stejného názvu. Film obdržel na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v roce 2008 cenu Rady města Jihlavy.  celý článek >>>

24.02.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Světový den nemocných

Nemocniční pokoj - ilustrační foto11. února, o svátku Panny Marie Lurdské, si každoročně připomínáme naši zodpovědnost za všechny nemocné. Jedná se tedy nejen o naše nejbližší, ale také o ty, kteří jsou na různých místech světa odkázáni na odbornou lékařskou pomoc a z různých důvodů je jim potřebná péče poskytována omezeně nebo jednostranně.  celý článek >>>

01.02.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Rok 2015

Rok 2015 - ilustrační obrázekCo je nového v novém roce? Přinejmenším letopočet. A musím přiznat, že čím jsem starší, tím více si musím dávat pozor, abych neopomněl - při psaní data v prvních dnech či týdnech - vždy vyměnit starou číslici za novou. Tentokrát místo čtyřky začít psát pětku. Snad nejhorší to bylo na počátku 21. století. Nezačínat devatenáctkou, ale dvacítkou. Nicméně neúmyslná záměna čísel je asi to poslední, co by nám mělo způsobit „pupínky“. Důležitější je náš samotný rukopis. Ten, co tvoří knihu našeho života. Začala se psát datem narozenin - vyjitím na světlo světa, ke kterému musíme připočíst ještě devět měsíců našeho hnízdění pod matčiným srdcem. První měsíce a roky , které pak následovaly, známe spíše z fotografií, teprve později jsme vzali život do své režie a tak se začaly psát kapitoly, které nesou pečeť našich rozhodnutí, verbální prezentace i životních postojů.  celý článek >>>

15.01.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Nám, nám, narodil se

Dárky - ilustrační foto „Nic nedává, kdo nedává sám sebe,“ Danica Valenová, Deník 1945-1960

Opět jsou před námi Vánoce, nejmilejší svátky našeho dětství, ale i dospělosti. Vždyť právě v tomto čase jsme každoročně obdarováváni našimi blízkými i vzdálenými. Dopisy, maily, esemesky, ale i setkávání po telefonu, přes wifinu nebo i v reálu vždy potěší a jsou viditelnou připomínkou naší vzájemnosti. A komu za to vděčíme? To přece ví každé dítě, našemu Ježíškovi. Jeho narození se stalo tím prvním Božím dárkem z nebe pro celý svět a spustilo oživující řetězovou reakci dobra a vděčnosti. Ano, „Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem“, píše apoštol svatý Pavel svému spolupracovníkovi Titovi. (Tit 2,11)  celý článek >>>

17.12.2014
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Listopad - sbohem i nashledanou

Listopad - ilustrační fotoČeský jazyk využívá pro názvy jednotlivých měsíců v roce proměny v přírodě v daném období. Slovanský původ pojmenování dvanácti oběhů Měsíce kolem naší planety Země nás tak odlišuje od většiny ostatních evropských národů, které jejich označení většinou převzaly od Římanů. Proto předposlední měsíc roku – listopad - nám slovně i nepřehlédnutelným poselstvím babího léta a padajícího listí pravidelně připomíná, že roční období života v přírodě opět končí a vše se připravuje na zimní vegetační útlum. Konec starého je však spojen s očekáváním nového a dotýká se každého z nás. Je spjat s otázkou, kolik jar nám již bylo dopřáno a kolik podzimů zbývá. Akcent na to, co nového je před námi, nám nabízí optimistický pohled na plynoucí čas. Nicméně téma finality a myšlenku na nezadržitelné dovršení darovaného času nám připomene každý padající list z javoru, dubu či jabloně. Také černě orámovaná obálka ve schránce na dopisy nebo parte ve vývěsce nás čas od času pozvou k poslednímu rozloučení s těmi, kteří nás opustili. Ztráta těch, kteří byli po dlouhá léta součástí našeho života, vždy zabolí a zranění způsobené jejich odchodem se nikdy docela nezahojí. Proto na některých hrobech najdeme do kamene vytesaná slova: „Kdo byl milován, není zapomenut!“  celý článek >>>

30.10.2014
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

« novější | starší »

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus