yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

články:

Průvody a procesí

Prvomájový průvodEdikt milánský je dosti známý dokument z roku 313. Jde o ujednání mezi římskými císaři Konstantinem I., císařem Západu, a Luciniem, císařem Východu, které zajišťovalo, že jak křesťané, tak i ostatní obyvatelé Římské říše si mohou zvolit jakékoli náboženské vyznání. Tímto výnosem došlo k ukončení života prvotní církve v ilegalitě a vyjití křesťanů z katakomb. Konec útlaku a pronásledování věřících pak vedl i k veřejnému vyznávání víry. Jednou formou takového svědectví se staly průvody s Nejsvětější svátostí Oltářní.  celý článek >>>

13.05.2013
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Christos voskres!

Pleso - místo, kde se plesá - foto Josef Brychta„Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu
neboť Veliký je ve tvém středu - Svatý Izraele.“ Iz 12,6


Velikonoční poselství je pro každého člověka dobrou zprávou. Smrti již nepatří poslední slovo a moc zla nebude navždy triumfovat. Hřích neposlušnosti proti víře v Jednoho Boha je jednou provždy přemožen dílem odevzdanosti Syna do Otcovy vůle. Syn Boží a syn člověka se nenechal odloučit od programu Lásky vynesením nespravedlivého rozsudku ani následnou skutečností kříže. Pro Římany a Řeky bylo jeho jednání čirým bláznovstvím proti zdravému rozumu a pro Židy nepřijatelnou potupou Božího majestátu. Jejich představa o Mesiáši nepočítala s lidskou zranitelností.  celý článek >>>

26.03.2013
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Římský Velekněz

Benedikt XVI."Drazí bratři,
Svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu. Jsem si dobře vědom, že tato služba pro svou duchovní povahu musí být konána nejenom činy a slovy, ale neméně také utrpením a modlitbou. Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen. Proto s vědomím závažnosti tohoto úkonu zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, kterou mne pověřili kardinálové 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013 ve 20h bude římský stolec, stolec svatého Petra uprázdněn a bude zapotřebí, aby ten, komu to přísluší, svolal konkláve, které zvolí nového papeže.
 celý článek >>>

24.02.2013
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Amnestie 2013

Amnestie - ilustrační obrázekJiž od útlého věku, od dětských střevíčků, se učíme za pomoci rodičů rozlišovat mezi dobrem a zlem. Jsme vybízeni dávat přednost tomu, co je nám doporučováno nebo přikazováno. Přijímání dobrých rad od druhých a naše podřizování autoritě se však může v určitém věku jevit jako projev slabosti nebo nedospělosti. „Nebuď béčko“ a nebo „Nevaž se a odvaž se“, jsou hecy kamarádů, kterým v dané chvíli o nic nejde. „Jsme přece svobodní a máme právo jít životem vlastní cestou“ brání svou autonomii dospělí. „Jen stádo jde slepě za tím, kdo je vede.“ A na co myslí lidé opuštění ve stáří a nebo nevyléčitelně nemocní? To se dá vyjádřit jedním slovem: „Eutanázie“ nebo slovy víry: „Kdyby si mě už Pán Bůh vzal.“  celý článek >>>

30.01.2013
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (2)

My víme, co děláme. Český národ je prosíravý...

Prezidentská vlajkaTyto věty je možno slyšet v jedné divadelní hře Járy Cimrmana. Ano, český národ opět ukázal jak „prosíravý“ je. 25. a 26. ledna 2013 si zvolil v první přímé volbě prezidenta České republiky. Přímé volbě, která byla po dlouhá léta slibována, a nakonec byla prosazena teprve v roce 2012. Důvodem pro přímou volbu prezidenta byla bezpochyby poslední volba nepřímá před pěti lety. Tehdy byl zvolen Václav Klaus poněkud nedůstojným způsobem parlamentem ČR za podpory komunistů. Tato volba popudila velkou část národa a okamžitě se začaly ozývat hlasy, aby se raději volil prezident v přímé volbě. Mělo jít o přímou volbu, která by zvolila důstojného, nestranického prezidenta, který bude mít podporu velké části národa. Měl to být prezident, za kterého bychom se nemuseli stydět.  celý článek >>>

28.01.2013
autor: Tomáš Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Přímá volba se všemi důsledky

Pražský hradZvolení Miloše Zemana prezidentem České republiky je výsledkem první přímé volby hlavy našeho státu v dějinách. V konečném důsledku je pak výsledkem právě institutu přímé volby, který umožňuje svobodné rozhodnutí všech právoplatných voličů naší země.  celý článek >>>

27.01.2013
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (1)

Zeman prezidentem

Nově zvolený prezident Miloš Zeman - zdroj www.zemannahrad.czMiloš Zeman se stal prvním prezidentem, kterého do úřadu vynesla přímá volba. V druhém volebním kole porazil Karla Schwarzenberga o necelých 500 tis. odevzdaných hlasů. Takový výsledek jsem po kampani posledních dnů očekával a vítězství pana Schwarzenberga by pro mne bylo překvapením, ačkoli přiznávám, že příjemným.  celý článek >>>

26.01.2013
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

No tak řekni Josef kdo za to může

Indické dívky - ilustrační foto„Tak nám znásilnili a zabili další indickou dívku, paní Müllerová,“ glosoval by jistě Josef Švejk po přečtení v té době aktuálního článku na většině nejčtenějších serverů. Zatímco Švejkovy názory by svou prostotou byly pravděpodobně vystaveny neúprosné kritice a posměchu ostatních pisatelů, na odiv v názorech s největším souhlasem čtenářů je generováno prohlášení, které by zařadil nejen nadporučík Lukáš do oddílu pro boží hovada. Pan Josef Spika z Letovic na serveru Novinky.cz vidí původce zla zřetelně: „To je především následek jejich víry, stupidního vymývání mozků obyvatel a masivního působení náboženství ve společnosti...“  celý článek >>>

11.01.2013
autor: Roman Indra komentáře: zobrazit (0)

Poučí se čeští voliči z krajských voleb?

Prezidentská vlajkaPoté, co Ústavní soud rozhodl, že není důvod pro odložení prvních přímých voleb prezidenta České republiky, mohou voliči v v pátek 11. a v sobotu 12. ledna 2013 naplnit své občanské právo a rozhodnout o prezidentu ČR na příštích pět let.  celý článek >>>

09.01.2013
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Nesem vám noviny...

Narození Ježíše KristaVánoční svátky mají pro věřící křesťany stále stejný a přitom pokaždé i trochu nově objevený význam: v jedinečné tradiční atmosféře projevují víru, že Ježíš je Spasitel, tedy vysvoboditel lidí a celého světa z patálie hříchu a všeho, co s hříchem souvisí: zloby, ubohosti, strachů, neštěstí, smrti. Dobře prožité svátky v nás víru v Krista – Zachránce prohlubují a povzbuzují nás, abychom pak po celý rok zůstávali s Ježíšem v kontaktu – skrze modlitbu, Bibli, církev.  celý článek >>>

24.12.2012
autor: Gorazd Cetkovský komentáře: zobrazit (0)

« novější | starší »

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus