dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Přišel čas poutí v Kostelním Vydří

Klášter v Kostelním Vydří - autor snímku: Vojtěch Jelínek

Snad většina z nás, kdo žijeme na Dačicku i v jeho sousedství, si nyní uvědomí, že přišel čas poutí v Kostelním Vydří. Za pozvánku na pouť nám mohou posloužit i romantické řádky Ignáce Zháněla, napsané v roce 1910:

Jak sličný jest pohled s návrší vyderského, zasvěceného úctě Panny Marie Karmelské, na bližší i širší okolí! V obvodu na tři hodiny cesty můžeš se všech stran popřáti pastvy rozradostněnému zraku svému, všude lemují obzor tmavým lesem porostlé hory, jež jsou vesměs vyšší, než jejich střed, na němž stojíme. Zda mohlo ve zdejší krajině zvoleno býti vhodnější místo nad tuto horu Karmelskou?
Rozhlédněme se vůkol! Na jih uzavírají v mlhavé dálavě obzor tmavé hory, které u Slavonic tvoří hranice dolnorakouské; v tomto směru světovém vidíš za blízkými Dačicemi, které jakoby ti ležely u nohou, Staré Hobzí, rozložené na kopci i jeho svahu. Na východ jsou lesy, v jichž údolí uctívá Matku Páně bílý řád premonstrátský, sídlící v Nové Říši. Na sever ukazují se ti rozsáhlé lesy, blízko Telče vidíš kostelík sv. Jana Nepomuckého; města samého však pro kopec, který je zakrývá, nespatříš. Na západ jakoby se vlnilo na způsob zralého obilí horstvo, dělící nás od sesterských Čech. Celá krajina je posetá různými osadami, z nichž některé mají vábné pozadí černého lesa, jiné zrcadlí se v průhledné hladině rybníků, jiné vynikají jako úrodné oásy uprostřed širokých lánů žírných polí. Vše tvoří ladný, pestrý, příjemně malebný obraz, tak že mimoděk bys z plna srdce si zapěl: "Krásný vzhled je na ten Boží svět!"

12.07.2004
autor: Gorazd Cetkovský komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus