dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Záhy jsou tu "dušičky"...

Hřbitov

Stojí za to si uvědomit, jak je lidový název toho svátku zastaralý a nešikovný. Není divu, vyvolá-li vzpomínku na hrníčky s víčkem a profesora Ikebaru z filmu Jak utopit doktora Mráčka. A přece je ten svátek hluboce lidský a cenný. Tradiční návštěva hřbitovů a zdobení hrobů našich blízkých v sobě ukrývají velké vnitřní obohacení...

Skutečně moudrý člověk počítá s tím, že život se odehrává v čase. Každému z nás je ho dán určitý úsek, který jednou začíná a jednou skončí. Dřív než na sobě si to uvědomíme na lidech kolem nás: tu a tam někdo z nich "odejde" a není návratu. Tak ztrácíme lidi vzdálené i blízké, obávané i drahé. A tatáž životní moudrost, která ví, že život plyne a nevrací se, nelze jej zadržet, tatáž moudrost povznáší lidské srdce nad obzor přítomné chvíle a vede ho ke vzpomínkám na lidi, jejichž životní příběhy se dály před našima očima a již se uzavřely. Z takového rozjímání spontánně v našem nitru vzchází vděčnost, poučení či nové odhodlání do toho, s čím se potýkáme. V tomto pohledu "památka zesnulých", jak ji dnes citlivě nazývá kalendář, a naše vyzdobené hřbitovy nedávají prostor pouhému smutku a slzám, ale především zamyšlení a prohloubení úcty k daru života.

V původní křesťanské tradici to vše stojí ještě v jiném světle, které samozřejmě předpokládá víru v Boha a v Ježíše Krista jako toho, který po své smrti vyšel z hrobu k životu v nové kvalitě a do tohoto "věčného života" slíbil uvést i druhé. Hlavním svátkem zemřelých je tu slavnost Všech svatých (1. 11.) jako projev víry, že mnoho zemřelých už s Kristem prožívá u Boha pravý "domov", ke kterému se pozemským životem putuje. Památka zesnulých (2. 11.) je pak především dnem přímluvné modlitby za ty, kterým snad Bůh musí ještě něco odpustit, než je k sobě přijme - a mezi ně zřejmě patří většina našich nejbližších zesnulých známých.
Rozjímání obsahující zmíněnou životní moudrost a úctu k životu tak v sobě nese navíc rozměr pevné naděje, směřující do budoucna.

22.10.2004
autor: Gorazd Cetkovský komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus