dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Svatodušní svátky...

Babylon

Zatímco v sousedním Rakousku jsou svatodušní svátky dobře známy v povědomí široké veřejnosti, u nás většina lidí nic netuší o jejich existenci, natožpak o jejich obsahu.

Když evangelista Lukáš popisuje událost, jejíž oslava tvoří jádro zmíněných svátků, píše: „Všichni (tam shromáždění Ježíšovi učedníci) byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal.“ (Sk 2,4.) Rozmanitost řečí, vylíčená ve starém vyprávění o babylonské věži jako důsledek lidské pýchy, tu tedy přestává být problémem.

Jistě přitom můžeme biblickou zvěst rozšířit do nejobecnějšího významu. Kdo z nás někdy neprožívá bolest nad tím, jak se navzájem nemůžeme domluvit? Ne s cizinci, ale s lidmi stejné řeči nebo dokonce ve vlastní rodině! Tu pro vzájemné nepochopení, tu pro nedůvěru, předsudky či neodpuštění... Co bychom za to dali, kdyby se s tím dalo hnout! Svatodušní svátky tuto naději jednoznačně rozdmychávají. A vlastní křesťanská víra je s to dát jí pak zcela konkrétní obrysy.

11.05.2005
autor: Gorazd Cetkovský komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus