yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Kdo že se to narodil v Betlémě?

Narození Ježíše

Asi se Vám taky někdy stalo, že se mezi obvyklými gratulacemi k vánocům objevilo nějaké přání překvapivé. Mně se to přihodilo před několika dny. Napsal člověk, se kterým jsme se navzájem zas tolik neznali a navíc neviděli jsme se teď už deset let. A najednou: krásné přání k vánocům bylo tu! A než jsem se stačil rozkývat k odpovědi, přišel ještě dopis. Držel jsem jej - ještě zalepený v ruce a ozývaly se ve mně obavné předtuchy. A opravdu: šlo o jakési volání o pomoc, střízlivěji řečeno: prosba o radu. Ten člověk přišel do styku s lidmi, kteří se zabývají ovlivňováním druhých duchovními energiemi. Podle všeho byl jimi pořádně manipulován a vysáván. Aby dalšímu šíření těchto praktik bránil, obrátil se dokonce na veřejného ochránce práv, který se ovšem problému neujal. A tak si vzpomněl na mne, vypsal mi to vše a prosil o radu. Moc mě přitom zaujalo toto: bylo patrné, jak díky utrpěnému příkoří zcitlivěl vůči všem formám nespravedlnosti v naší zemi i ve světě. Jak hledal způsoby, jimiž lze do tohoto světa vnášet dobro, poctivost, houževnatý optimismus.

Co poradit? O co se opřít? Uvědomil jsem si - a také mu to napsal do krátké odpovědi - že náležitou protiváhou a oporou zde - tak věřím - může být jen Ježíš Kristus. Vybavil se mi Kristův výrok, že „viděl satana padat jako blesk z nebe“, tedy že považuje zlo za již svržené z trůnu, zbavené moci. Věřím, že Ježíš ve své osobě zlomil vládu zla nad člověkem a světem. I když to neudělal okázale a zatím se to prosazuje jen skrze víru a opravdové přidržování se Jeho. Ale myslím, že při nezaujatém pohledu je to přece patrné - třebas i na tak malém „vzorku“, jakým je náš národ. Pod Ježíšovým vlivem tu Cyril a Metoděj, později Václav, Ludmila, Vojtěch zdolávali krutost, bezuzdnost a jiné praktiky našich předků. Mnoho rodičů, učitelů, kněží v dalších generacích vštěpovalo sobě i druhým Ježíšův přístup k životu. Kolik lidí tu díky Kristu našlo sílu překonávat své sobectví, prosazovat dobro, nenechat se zlomit hrozbami či příkořím, soucítit, odpustit, nést těžkosti!

A tak chci to, o čem díky nečekanému dopisu přemýšlím, předložit i Vám jako podnět k vánočnímu zamyšlení. Nabízím nám, abychom si právě tváří v tvář nespravedlnostem a zlu kladli otázku: Co vlastně od toho narozeného Ježíše lze čekat? A co od něj čekám já? Jak může on být ukazatelem cesty či oporou i mně - na sklonku roku 2005 a na prahu roku následujícího a v zemi, kterou sužují takové nešvary, jako tu naši?

Naši předkové zpívali v koledách, že se nám v Betlémě narodil Spasitel, tedy Zachránce. Stojí za to z té naděje neslevovat ani dnes.

23.12.2005
autor: Gorazd Cetkovský komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus