yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Doba postní

Poušť

Vážení čtenáři,
za několik málo dní začne pro křesťanskou část společnosti doba postní. A tak se, jak pro samotné křesťany, tak i pro zvídavé ostatní, může vynořit otázka: „Není to v dnešní době jakýsi přežitek? K čemu je to dobré?“. Odpověď na tyto otázky by měl přinést tento příspěvek.

Kdybyste se zeptali návštěvníků nedělních bohoslužeb, jaký smysl má pro křesťany toto období, tak by vám asi odpověděli, že se jedná o přípravu na Velikonoce. A měli by pravdu. Velikonoce jsou ústřední slavností křesťanského roku. Každoročně v nich slavíme vítězství nad smrtí, necháváme do našeho života vstupovat naději, že naše životní pouť má smysl a cíl. A právě, aby se z Velikonoc nestala pouze povrchní záležitost, která končí u pomlázky, velikonočních beránků a zdobených vajíček, je dobré se na ni připravit.

Vstupem do doby postní se člověk dostává do prostoru, který nás vybízí k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a hlubšímu rozhovoru s Bohem. Jinými slovy by se dalo říci, že doba postní nás má přivést k obnově chápání křesťanského života jako velkého putování do Otcova doma. K tomu má sloužit i znamení popelce, které věřící přijímají při bohoslužbě na Popeleční středu, jíž toto období začíná.

Na cestě této duchovní obnovy se také používají osvědčené prostředky, které podle slov východní liturgie jsou „podivuhodné zbraně“. Myslíme tím na modlitbu, půst a almužnu. Pokusme se v krátkosti vysvětlit, co se za těmito pojmy skrývá.

Pravidelná modlitba, tedy osobní rozhovor s Bohem, by nám měla umožnit lépe pochopit sebe, lépe pochopit samotného Boha a ukázat na místa našeho života, kde se přistihujeme při úsilí dosáhnout štěstí a naplnění života pouze z vlastních sil. Ve spojitosti s modlitbou je dobré naplnit čas postní doby nejenom tichým prodléváním s Bohem, ale i čtením Božího slova, které nám může ukázat náš život v pravdivém světle.

Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla a různých jiných pochutin. To přeci dělají i ti, kteří se chtějí zbavit své nadváhy nebo si chtějí udržovat štíhlou linii. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Půst nám dává tělesně pocítit naše nejhlubší určení, že jsme totiž na cestě k Bohu a že jen Bůh může naplnit náš nejvnitřnější neklid. V postu se člověk tím, jak zachází s potřebami svého těla, sklání před nekonečným Bohem, který jediný je s to utišit jeho nejhlubší hlad. Celým tělem tak člověk „křičí po Bohu“ a zjišťuje, že je na něm závislý.

České slovo almužna vzniklo z řeckého slova, které znamená milosrdenství, milosrdný vztah. A tak almužnou můžeme obohatit toho, kdo je potřebný. Může to znamenat dát sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky, nebo sdílet s druhým radost i bolest.

A tak je vidět, že všechny tyto prostředky nám mají pomáhat vycházet ze sebe, být citlivý vůči druhým a pochopit, co to znamená žít jako On (srv. 1. Jan 2,6). Takto se snažíme uposlechnout a uskutečnit výzvu, která zaznívá ve východní liturgii během doby postní: „Přetrhejme všechna pouta, která nás váží ke hříchu, a odpusťme svým bratřím, aby i nám byly odpuštěny naše viny. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, veď nás bezpečně po cestách pokání.“

18.02.2007
autor: František Horák komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus