dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Církve a stát (obce)

Věže kostela nejsv. Jména Ježíš v Telči

Když píši tyto řádky nejsem ministrem kultury ani pověstných 100 dnů. Mám napsat prostorově omezený úvodník na téma církve a stát. Očekává se, že v něm budu akcentovat téma navrácení církevního majetku. Mohl bych se také zmínit o vztazích církví ke školství, sociálním oblastem, kulturnímu dědictví …

Napíši – li o nenahraditelnosti zásad křesťanství pro naší společnost, o nezbytnosti navrácení církevního majetku, včetně variant řešení, připomenu čtenářům jen to, co již dávno četli a slyšeli. V daleko širším rozsahu a většinou od fundovaných odborníků. Mohu vůbec napsat něco nového?

Ministrem nejsem ani 100 dnů, ale 12 roků jsem byl starostou Telče.
Žije zde asi 6000 obyvatel, život ve městě řídí zastupitelstvo, složené ze zástupců až osmi volebních stran. Od těch klasických, politických, až po sdružení sportovců či hasičů. V čele starosta, který za vše zodpovídá, lidověji „za vše může“.

Přes rozdílnost osobních názorů jsme v telčském zastupitelstvu našli společnou řeč, jak církvím poskytnout finanční příspěvky na opravy kostelů, i když jsme třeba zrovna s obtížemi financovali stavbu čistírny odpadních vod nebo plynofikaci. Všichni v zastupitelstvu si uvědomili, že turisté do města nepřijíždějí za zmíněnou čistírnou (tu většina považuje za samozřejmost), ale právě za památkami, mezi kterými ty církevní výrazně dominují. Také jsme se shodli na vrácení Katolického domu původním vlastníkům, aniž nám to přikazoval nějaký zákon. Bez problémů v zastupitelstvu prošlo udělení čestného občanství města místnímu panu děkanovi. Zastupitelé, do jednoho, ocenili práci tohoto muže nejen pro církev, ale především pro společnost, v daném případě pro město. Mohl bych pokračovat výčtem veřejných koncertů v telčských kostelech, vzdělávacími semináři na historická téma, či organizováním humanitárních akcí, které církve ve městě zajišťují. Prostě život města je úzce propojen, aniž si to uvědomujeme, s životy církví.

Telčský příklad jsem si vybral jen proto, že jej dobře znám a všechny popsané záležitosti jsem zastupitelstvu předkládal. Určitě to ale není příklad ojedinělý. Ve svém okolí bych mohl jmenovat řadu dalších, především menších sídel, kde město a církve úzce spolupracují v kulturní oblasti, sociálních službách, péči o památky, školství …

V tuto chvíli nevím, jak se nám podaří vyřešit vztah státu a církví, otázku navrácení církevního majetku. Jedna neznámá je většina ve vládě, daleko větší pak v Parlamentu.

Jedno vím ale zcela jistě. Nepodaří-li se najít konečně řešení blízké tomu, které jsem popsal výše, nepoškodí to jen všechny církve, ale především celou společnost.

Převzato ze Zpravodaje Institutu politických a ekonomických studií (IPES) č. 1/2007

11.07.2007
autor: Václav Jehlička komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus