dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Je internet bezpečný?

síť Internet

Pokud jste o tomto titulku začali třeba jen uvažovat, už i to je správně. Je třeba si přiznat, že internet má své výhody, ale i svá rizika. Není možné spoléhat na to, že se mě a mojí rodiny netýkají.

Když jsem se před lety začal tématu bezpečnějšího internetu věnovat, dočkal jsem se obviňování z cenzury. Není jistě od věci zamyslet se nad tím, co už cenzurou je a co ještě ne. Ale neměli bychom se tím nechat odradit od diskuse nad skutečnými problémy, kterým je nutné postavit se čelem.

Víme, že regulace a zákazy jsou účinné jen do určité míry. Důležitá je výchova, prevence. To už si uvědomili i mnozí provozovatelé internetu a mediální společnosti.

Můžeme nařídit provozovatelům a správcům sítí, aby nezobrazovali obsah vyloženě škodlivý, ale už nezabráníme tomu, aby si dítě nemailovalo s "kamarádem", o kterém nic neví.

Výzkumy prokázaly, že rodiče se málo zajímají o to, co jejich děti na síti sledují, nebo mají zkreslené představy. Hovořit se svými dětmi o tom, kde brouzdali a s kým se bavili na chatu, je základem prevence. V ČR pracuje Národní centrum bezpečnějšího internetu, které v projektu Safer Internet školí jak pedagogy, tak i rodiče a uživatele sítí.

Dalším krokem, který v zahraničí funguje, je označování vhodnosti konkrétního televizního pořadu či webové stránky pomocí jednoduchých znaků (piktogramů). Ty mohou znázorňovat obsah, který může uživatele ohrozit (např. násilí, drogy), i doporučený věk. Tento jednoduchý systém pomůže ihned se zorientovat jak divákům a rodičům, tak i samotným vysílatelům. Neoznačují se jen filmy v televizi, ale i DVD či počítačové hry (ve kterých se pak mohou lépe vyznat třeba i prarodiče).

V březnu letošního roku vznikla Aliance pro audiovizuální klasifikaci (APAK). Jejím cílem je zajistit legislativní podporu pro označování pořadů jak v televizi a rozhlase, tak i při nelineálním vysílání (přes internet). Příprava takových změn vůbec není jednoduchá; podílí se na ní řada partnerů – od ministerstev, legislativců, přes vysílatele a zástupce neziskového sektoru.

Stále platí, že primárně nejde o zákazy. Cestou je samoregulace, ale s jasnými sankcemi za nedodržení. Chceme zajistit bezpečnost a minimalizovat ohrožení problematickými programy nejen na internetu a zvýšit povědomí uživatelů o rizicích, která jim hrozí. Stejně jako oheň a voda je i internet dobrý sluha, ale špatný pán.

30.10.2009
autor: Jan Kasal komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus