dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Volím KDU-ČSL a dobře vím proč!

Logo KDU pro volby 2010

Bojovné heslo, jímž je uveden tento text, není z mé hlavy. Je to název skupiny na Facebooku, jejímž mám tu čest být členem. Skupinu založil Jan Zasadil ml. z Hluboké nad Vltavou a jako důvod mimo jiné uvádí: „K založení této skupiny mě vede vzrůstající radost nad tím, že strana, jejímž členem jsem od 18-ti let, je čím dál schopnější využívat svůj lidský potenciál - že se dostali do vedení na různých úrovních lidé, kterých si vážím jako opravdových křesťanů. Díky tomu KDU-ČSL znovu objevila svůj smysl a získala odvahu jej naplňovat...“

Trochu bych se chtěl zamyslet nad tím, zda je pro mne jako křesťana možné kromě KDU-ČSL volit i jinou stranu. Samozřejmě si nečiním žádný nárok na jakousi „objektivní“ pravdu, vždyť jsem sám již 20 let lidovcem, a pokud bych necítil, že jsou mé postoje v souladu se základními principy křesťansko-demokratické politiky, byl bych jistě raději nestraníkem. Nicméně se pokusím alespoň částečně postihnout důvody, proč můj hlas nedostane ani TOP09, ani ODS, zaručeně ani ČSSD, a pokud Bůh dá a uchová mne do budoucna alespoň částečně při smyslech, nikdy KSČM.

Určitě v naší zemi najdeme dost křesťanů, kteří vážně zvažují volbu nové strany s názvem TOP09. Tato strana se totiž navenek prezentuje jako konzervativní, vycházející z křesťanských hodnot. Nepochybně jsou v TOPu členové, kteří to myslí vážně, nicméně zatím se zdá, že praktické kroky vrcholných představitelů této strany pěkným proklamacím příliš neodpovídají. Dobrou ilustrací jsou dvě oblasti, v nichž se TOP09 s křesťanským pohledem na svět výrazně rozchází: jsou jimi hazard a ochrana lidského života. Zatímco u otázky hazardu lze tušit, že si TOP nechce znepřátelit vlivné mecenáše, přílišná benevolence např. v otázkách interrupcí a eutanazie svědčí o tom, že jí není cizí ani populismus. Snaha získat více voličů v tomto případě převažuje nad snahou ochránit křesťanské hodnoty.

ODS a ČSSD při všech svých medializovaných „propastných“ rozdílech mají jeden zásadní společný základ – je jím praktický materialismus. V jejich pojetí je jakákoli ochrana penězi neměřitelných hodnot věcí veskrze neužitečnou. Obě strany se pouze předhánějí v tom, jakým způsobem dosáhnout co největšího blahobytu a co proto obětovat. Rozdíl je v časovém pojetí – ODS preferuje rozumnější hospodaření v současnosti s výhledem na úspěšnější budoucnost, ČSSD naopak o budoucnosti příliš neuvažuje a slibuje „hory doly“ nyní. Je asi zřejmé, že odpovědný přístup vůči příštím generacím je křesťanskému pojetí bližší, jsem ovšem přesvědčen o tom, že každý křesťan ví, že štěstí člověka, rodiny a společnosti nestojí jen na hromadění statků. To si ovšem ani jedna z velkých stran neuvědomuje.

Pominu-li nově zazářivší kometu na české politické scéně, jakou jsou Věci veřejné, které, jak věřím, skončí s vyčerpáním obsahu svých líbivých hesel, je zde stará známá KSČ(M). Kdo se seznámil s ideologií, z níž tato strana čerpá, a přesto se stále považuje za věřícího křesťana, musí nutně trpět pokročilou schizofrenií. Propastný rozdíl v hodnotách, v chápaní pojmů dobra a zla, v pojetí lidské duše a smyslu života je dokladem, že se jedná o názory neslučitelné. Asi bych se o tom vůbec nezmiňoval, kdybych kdysi nečetl nějakou statistiku, ze které vyplývalo, že jisté, ne bezvýznamné procento křesťanů tuto stranu stále volí. Je možné vůbec zapomenout, kdo že v této zemi nejvíce perzekvoval církve a všechny věřící? Je možné zapomenout, že morální marasmus dnešní společnosti má kořeny v bolševiky trvale diktovaném ateismu? U někoho bohužel ano...

Možná se tento text měl jmenovat – nevolím strany mimo KDU-ČSL a dobře vím proč, ale přejmenovávat ho již nebudu. Myslím, že na těch několika řádcích je vidět, že základy, z nichž KDU-ČSL vychází, jsou křesťanům nejblíže. Že někdy skrze dav různých osůbek i osobností až na základy mnozí nedohlédnou, je věc jiná. Někdy stačí jen protřít si oči...

24.05.2010
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (1)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus