dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Kudy dál?

Volby 2012

Několik postřehů po krajských volbách 2012

Několik dní po skončení krajských voleb snad již opadly první emoce, které zaplnily veřejný prostor mnohdy černobílými komentáři. O čem tedy svědčí výsledky voleb roku 2012 a jakou zprávu nesou pro další vývoj země?

Předně je nutné mít stále na paměti, že se jedná o volby na úrovni správy krajských celků, což představuje na jedné straně jisté přiblížení celostátním trendům, na straně druhé jsou stále relativně regionálně zakotveny. Jak ale tedy nahlížet na výsledky ve formě levicové převahy, dokonce dvou krajských vítězství komunistů, jednoho procentního (nikoliv mandátového) vítězství ODS a jednoho úspěchu regionálního uskupení?

Osobně mám za to, že výsledky ani tak nehovoří o tom, co voliči/občané chtějí, ale o tom, co nechtějí. Z tohoto důvodu je nutné zmínit průběžné oslabování sociální demokracie, která se tak stává v očích voličů součástí „světa velkých stran“, kterému lidé přestávají věřit. Zároveň je nutné jasně pojmenovat reálný krach politiky ODS, která nedokázala na jedné straně přinést relevantní regionální témata, na straně druhé voliči „ocenili“ dosavadní tristní výkon této vlády. Strana, pro kterou je dlouhodobě hlavním tématem vnitropartajní souboj, dostala po zásluze vysvědčení své vlastní neschopnosti. Vedle toho je stejně tak zřejmé, že voliče v regionech nedokáže nijak zásadně oslovit ani TOP09, kdy tento pragmatický projekt drží v regionech nad vodou snad již jen opora o Starosty a nezávislé. Samostatnou kapitolou je aktuální síla Komunistické strany Čech a Moravy. Tato strana na sebe dokázala strhnout onu negativní volbu odporu vůči vládní politice a velkým stranám. Přes veškerou rétoriku o změně v demokratický subjekt bychom si měli osvěžit paměť např. pohledem na oslavy této strany na Vysočině, kdy republiku obletěly fotografie s nostalgickými normalizačními zákoutími. Teď jde spíše o to, čím dnes skutečně KSČM je. Není asi pochyb, že populismus hrající zároveň na nostalgickou strunu je jednou z hlavních vlastností tohoto politického subjektu. Aktuální kontext jistě nehrozí bezprostředním opuštěním demokratických principů státu. Přesto bychom měli zůstat na pozoru, aby se komunistické teze o tom, o co vše se stát/kraj má postarat, neproměnily jednoho dne v realitu, kdy se stát bude starat i o naše názory a veřejné projevy. Negativní volba, která pomohla komunistům, v sobě nese ještě jedno nebezpečí. Pokud by se totiž stav společnosti dlouhodobě zhoršoval, může se docela dobře stát, že časem nemusí v krajích slavit komunističtí funkcionáři s Marxem za zády, ale funkcionáři Dělnické strany sociální spravedlnosti za zády s docela jinými historickými postavami. Krize, ve které se aktuálně nacházíme, napomáhá právě těmto nebezpečným trendům a je poměrně jedno, zda přicházejí zleva či zprava.

Nezmínil jsem ještě dva momenty těchto voleb. Jedním z nich je liberecké regionální vítězství, které je do značné míry světlou a snad i pozitivní výjimkou, kdy dochází k oslabení velkých nedůvěryhodných stran, aniž by body nasbírala jednoduchá řešení komunistů. I zde však pravý charakter tohoto vítězství poodhalí až samotný vývoj krajské samosprávy. Druhým momentem je objektivně silná pozice KDU-ČSL. Nechci pojmenovávat soubor všech faktorů, které k tomuto vedly či vésti mohly a stejně tak nechci trpět nějakým přehnaným optimismem. Faktem ale zůstane, že strana, u které se ještě před několika málo lety předpovídal postupný zánik, je relevantním politickým subjektem, který dokáže být v mnoha ohledech rovnocenným partnerem pro tzv. „velké strany“. KDU-ČSL nezmizela, naopak. A nejlepším dokladem jsou hlasy voličů. A to je dobrá zpráva pro celou naši politickou scénu, i když se obávám, že do jisté míry je to jedna z mála dobrých zpráv.

18.10.2012
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (2)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus