dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

No tak řekni Josef kdo za to může

Indické dívky - ilustrační foto

„Tak nám znásilnili a zabili další indickou dívku, paní Müllerová,“ glosoval by jistě Josef Švejk po přečtení v té době aktuálního článku na většině nejčtenějších serverů. Zatímco Švejkovy názory by svou prostotou byly pravděpodobně vystaveny neúprosné kritice a posměchu ostatních pisatelů, na odiv v názorech s největším souhlasem čtenářů je generováno prohlášení, které by zařadil nejen nadporučík Lukáš do oddílu pro boží hovada. Pan Josef Spika z Letovic na serveru Novinky.cz vidí původce zla zřetelně: „To je především následek jejich víry, stupidního vymývání mozků obyvatel a masivního působení náboženství ve společnosti...“

Indická společnost je hodnocena jako jedna z nejtolerantnějších stran vyznání. Žijí tu mírumilovně vedle sebe muslimové, hinduisté, buddhisté a vyznavači jiných náboženství . V padesátých letech se po čínské invazi do Indie uchýlila i skupina tibetských mnichů včetně Dalajlámy a mají zde exilovou vládu dodnes. Masívním působením náboženství myslí pravděpodobně pan Spika hinduismus, k němuž se hlásí čtyři pětiny obyvatelstva. Ale ani zde nelze nalézt jednotící kritérium, jednotící Písmo. Vedle čtyř Véd jsou zde Upanišady, Purány, Brahma-sanhita či Rámajána, která jsou hodnocena jako autoritativní Písma. Jako adorovaný text (který se šířil velmi dlouho pouze ústně) lze brát Bhágavad-gítu. V celém jejím textu nikde není ani jedna zmínka o tom, že by žena měla být (byť i svému muži) po vůli, neřku-li násilím. Naopak, Gíta (jako součást velkého eposu Mahábhárata) dala vzpomenout na bratrovražedný konflikt, který z části pramenil z toho, že se počestnou a oddanou manželku Pánduovců Draupadí pokusili bratranci násilím svléci do naha a zneuctít na veřejnosti. To se událo cca před 3 až 5 000 lety. V 18. kapitole tohoto Písma jsou zmíněny tolik diskutované kasty, které převážně budí despekt veřejnosti. Podle Gíty je každý člověk svými vlastnostmi v životě předurčen pro činnost, která ho vede k naplnění. Nikde není psáno, že vyvrhel žijící v rodině bráhmana (duchovního) by měl natrvalo požívat výhody této kasty. To si časem přetvořili podle svých tužeb pouze lidé k obrazu svému. V této knize není ani explicitně zmíněno, že by žena měla dojít naplnění skrze služby svému muži.

Nevím, kdo a jak by měl podle slov pana Spiky vymývat mozky obyvatel Indie. To je spíše výsadou jiných asijských zemí bez parlamentní demokracie. Pokud se na brainwashingu podílejí zmínění bráhmani, pak se odchylují od Písem, pokud parlament, pak postrádám konkrétní prohlášení, které by k vymývání vyzývalo. Domnívám se, že by se pisatel a jeho perosledi spíše mohli zamyslet nad vlivem negativních prvků globalizace, jež zatočila s žebříčkem hodnot v Indii. A nejen tam...

A o následku, za které je zodpovědná víra se snad ani zmiňovat nebudu. Věřím, že Krišna zítra přikáže Vivasvánovi, aby ta žhnoucí koule na zeměkouli vyslala opět pár zubatě hřejivých paprsků, aby na tu lidskou pospolitost měl lepší výhled.

11.01.2013
autor: Roman Indra komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus