dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Přímá volba se všemi důsledky

Pražský hrad

Zvolení Miloše Zemana prezidentem České republiky je výsledkem první přímé volby hlavy našeho státu v dějinách. V konečném důsledku je pak výsledkem právě institutu přímé volby, který umožňuje svobodné rozhodnutí všech právoplatných voličů naší země.

Po nesvobodných mnoha desetiletích se po roce 1990 staly právě svobodné volby – tajné, rovné, přímé, všeobecné – vzývaným důkazem demokracie v našem státě. Je přitom jistě nezpochybnitelné, že se jedná o moment zásadní, na kterém z velké části stojí demokratický charakter celého našeho systému. Jakékoliv jeho zpochybnění by bylo jistě zpochybněním i demokratického zřízení. Na druhé straně to ovšem nepředstavuje samospasitelný systém. Světově uznávaný politolog Fareed Zakaria se dlouhodobě věnuje otázce politických systémů, obzvláště pak otázce demokratizace. Jednou z jeho zásadních tezí je, že svobodné volby samy o sobě mohou představovat také nebezpečí, pokud nejsou propojeny s jistou vyzrálostí společnosti – především pak se systémem skutečně nezávislé justice. Jako přesvědčivý důkaz předkládá obraz mnoha afrických zemí a dalších diktatur, kde se právě svobodnými volbami dostávají k moci lidé s jednoznačně nedemokratickým charakterem. Toto není naštěstí příklad České republiky, jako obecná připomínka, že svobodné volby nestačí, to je ovšem bezesporu moment k zamyšlení. Navíc, nebyl to právě stávající prezident Václav Klaus, kdo zpochybnil veškeré občanské iniciativy, které chtějí nahlížet na kroky zvolených politiků ve volebních mezidobích? Dle jeho názorů postačuje, když člověk jednou za čtyři roky zvolí a následně již nemá zpochybňovat relevantnost zvolených kandidátů. Tento směr úvah osobně považuji za jednu z výrazných názorových trhlin pro naši demokracii. Volba Miloše Zemana pak k zpochybnění samospasitelnosti přímých voleb přispěla mírou ještě větší.

Nebudu zde dlouze opakovat, že osobně jsem proti institutu přímé volby prezidenta, která se jednak vymyká z našeho systému zastupitelské demokracie, jednak je mnohem více populistickým krokem zoufalých politiků, nežli uvážlivým krokem zákonodárců. Zaměřím se stručně na výsledky/důsledky. Nebudu se přitom opírat o sociologická data, abych se zabýval tím, zda volila Morava proti Čechám, velká města proti venkovu, vzdělanější proti méně vzdělaným. Vším tím by se přitom dalo relevantně zaobírat a snažit se přitom patrně jednoznačně dokázat, že přímá volba otevírá mnohem jasněji cestu populismu oproti skutečně platným argumentům a realitě. Já ovšem chci zmínit jiný nebezpečný moment, který v sobě tato volba měla. A to je moment či otázka, co většině našich obyvatel (té, která šla k volbám) nevadí. Možná zvláštní otázka? Nemyslím. Více než 55 procentům nevadí, pokud kandidát očividně a prokazatelně lže. Více než 55 procentům nevadí, pokud kandidát operuje s nejhoršími nenávistnými národními stereotypy. Více než 55 procentům nevadí, pokud je kandidát obklopen lidmi s jednoznačně prokazatelnou minulostí v tajných složkách komunistického režimu a v jeho aktivním aparátu. Více než 55 procentům nevadí, když ani na opakované otázky nedokáže odpovědět ohledně původu financí na kampaň. To vše většině voličů nevadí, neboť je pro ně patrně relevantnějším argumentem strašák Miroslava Kalouska, nechuť k současné vládě, iracionální strach z Němců, jistá zamlčená vlídnost k minulému režimu. A na konfrontaci se lží, manipulací a vyvoláváním strachu buď použijí právě tyto strašáky, nebo pouhé „No a co.“ To je ovšem odpověď hodná tříletého dítěte, kterému se to buď můžete snažit vysvětlit, popř. ho jemně plácnout přes zadek. S občanem s platným volebním právem nic podobného neuděláte. Ten půjde a v přímé volbě zvolí Miloše Zemana.

Na druhou stranu, osobně se utěšuji naivní ideou, že je zde nejméně 45 procent dalších, kterým tyto výše uvedené věci přinejmenším vadí a snad v sobě najdou dost síly přesvědčit o některých základních principech skutečné demokracie své spoluobčany. Nemohu se totiž smířit s jedním skeptickým bonmotem Petra Pitharta, který před několika lety konstatoval, že charakter politiky se v konečném důsledku podobá heslu na prezidentské standardě: „Pravda vítězí!“ – jen nad posledním písmenem patří místo čárky tečka…

27.01.2013
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (1)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus