dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Zelená Hora - tip na prázdniny

Barokní kostel na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Zelená Hora se stala opět mediální hvězdou. V rámci probíhajících restitucí požádala totiž katolická církev o navrácení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Je výjimečný svou netradiční podobou a proto zapsaný i v seznamu kulturního dědictví UNESCO. A tak se divákům TV i čtenářům tisku či posluchačům rádia tato kauza představila podobně jako spor o vlastnictví Svatovítské katedrály v Praze. Tehdejší „šalomounské řešení“ přiznat jednu polovici státu a druhou církvi se v tomto případě nejspíše nezopakuje a zůstane výjimkou potvrzující pravidlo. Koneckonců je jedno, kdo co vlastní. Vždyť všichni jsme jen správcové nebo uživatelé všeho vytvořeného nebo stvořeného. Spíše je důležitější, jak kdo s danou reálií nakládá, zda je jejím dobrým či spíše macešským vlastníkem.

Zkušenosti z let minulých a bohužel i současných moc povzbudivé nejsou. Finančních prostředků na opravy sakrálních staveb je minimum a zájemců o výdělek víc než dost. Projekty na opravy se navyšují nad seriózní hranice, aby vydělali jak projektanti, tak i realizační firmy. Dříve se říkalo: „Za málo peněz málo muziky.“ Dnes vychází první i druhá premisa jinak: „ Za mnoho peněz mnoho korupce a podvodů.“ (viz pád Nečasovy vlády) A není divu. Když musí tesaři při výměně trámu střechy památkových objektů novou krokev ještě navíc osekat širočinou, platí se jedna práce dvakrát. Je to vůbec nutné? Určitě ne. Často jde o nesmyslný kapric ze strany ochrany památek. Vždyť už samotný název ústavu mluví o ochraně toho, co je a ne o imitaci a doslova výrobu „starého“. Nemůžeme se divit, že mnoho opravitelných objektů chátrá, protože na jejich nákladné navracení do původního stavu nejsou dostatečné prostředky.

Kde je tzv. zakopaný pes? V rozdílném vlastníkovi a provozovateli. Skuteční vlastníci, nikoliv však pouzí uživatelé či nájemci různě starých a kulturně významných památek by totiž pracovali úsporněji a dokázali by, že i z mála peněz se dá hodně vykonat. Mezi majitelem a provozovatelem čehokoliv je vždy velký rozdíl. Nájemci mají  ke správě svěřených hodnot neosobní vztah a podle toho se i chovají. Konkrétně si vzpomínám na jednu návštěvu severních Čech, která se udála v sedmdesátých letech nedaleko Teplic nad Metují. Tamní farář nás, jako studenty teologie, pozval k vybírání ještě použitelných bobrovek na opravu střechy kostela. Přitom tyto již jednou použité křidlice byly stavební firmou, která prováděla opravu nedalekého státního zámku vyřazeny jako dožilé a byly určeny na skládku. Případů, kdy dochází k nezodpovědnému zacházení s hmotným majetkem je stále dost a dost. Proto je právě zahájený restituční proces nadějí i pro všechna stavebně chátrající díla. A nejde jenom o stavební materiály. Často jde též o zbytečnou obnovu či konzervaci toho, co už dávno dožilo a nestojí za další investice. Opravovat památky a chránit jejich stávající podobu je třeba, ale bez nepřiměřeného kultu. V každé době je nutné vycházet z daných možností, a pokud to lze, taktéž začleňovat minulost do přítomnosti. Nemůžeme vše památné proměnit v muzea, skanzeny a rezervace. I v historických zónách je třeba bydlet, pracovat a žít.

Barokní stavitel Giovanni Santini Aichl je klasickým příkladem možného propojení starého s novým. Měl sice dostatek tvůrčí invence stavět tzv. na zeleném, což dokázal originální hvězdicovou stavbou kostela sv. Jana Nepomuckého na zeleném návrší nad cisterciáckým klášterem ve Žďáru nad Sázavou. Ve většině zdokumentovaných staveb však pokračoval v díle jiných (viz fotogalerie v zámeckých konírnách). Tuto schopnost navázat na díla svých předchůdců doložil přestavbou trojlodní gotické baziliky Panny Marie Nanebevzaté a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou. Bez destruktivního zásahu do již daného půdorysu posunul interiér o sloh dál, do barokní podoby. Se stejnou lehkostí se vyrovnal s architektonickým pojetím hřbitova s andělem posledního soudu, když městu Žďár a okolí hrozila morová epidemie. Naštěstí mor ke klášteru nedosáhl a tak je barokní hřbitůvek se čtyřmi kruhovými kaplemi spíše další prezentací jeho dovednosti a duchovního poselství: Místo triumfu smrti tam anděl polnicí ohlašuje vzkříšení a život věčný. Originálně též zakomponoval do stávajícího areálu výstavbu zámeckých stájí. Kamenná napáječka pro koně s dvěma chrlícími ohřívenými hlavami je spojením funkčnosti a krásy. A takových „vychytávek“, jak se dnes často říká, v jeho díle uvidíte mnoho. Jejich vtipnost a vynalézavost nás při květnové Svatojánské pouti velice zaujala. Stejně tak byl poutavý a poučný historický exkurs, který nám při návštěvě areálu cisterciáckého kláštera a zámku připravil žďárský farář Mgr. Vladimír Záleský.

Udržovat díla minulosti a respektovat jejich svébytnou výpověď vyžaduje úctu k dílu jiných. Ten, kdo ctí jen sám sebe, ten více boří než staví a naopak, kdo vnímá a má v úctě díla svých předků, ten je zachovává a na ně navazuje a je dál rozvíjí.

Nekonečný příběh lidské dovednosti a důvtipu můžeme obdivovat na mnoha místech naší vlasti i planety. Přeji dětem zasloužené prázdniny a Vám dospělým dostatek oddechu, radosti a pokoje, ať je „ok“ počasí nebo občas nečasí.

05.07.2013
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus