dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Plusy a minusy plánu ČSSD pro systémovou podporu učňovského a odborného školství

Školství podle ČSSD - ilustrační obrázek

„Úpadek řemesel v Čechách“, tak by se dal nazvat román o stavu českých řemesel. Potkat kvalitního řemeslníka, který nejenže ovládá své řemeslo více než dobře (ať nejsem moc náročný), ale také vystupuje na úrovni a nesnaží se vás okrást, je celkem umění, ne-li úkol nemožný. Důvodem tohoto katastrofického stavu je bezesporu také stav učňovského školství v naší zemi. Politické špičky a odborníci se již několik let snaží na tento problém upozornit, bohužel řeči jsou nedostatečné pro dosažení změny. Tento týden se na tiskové konferenci pokusila ČSSD v čele se stínovým ministrem Marcelem Chládkem představit svůj návrh, jak oživit odborné a učňovské školství. Představila následujících šest kroků:

  1. Příprava revize studijních oborů. Analyzovat, které obory a jací pracovníci v ČR na trhu práce schází.

  2. Návrat potřebné prestiže a perspektivy pro učňovské i odborné vzdělávání. Snaha o zavedení mistrovské zkoušky, která by ještě efektivněji klasifikovala budoucí zaměstnance.

  3. Zlepšení financování této oblasti vzdělávání (zaměřit se na kvalitní vybavení odborných škol). Změna financování regionálního školství nesmí poškodit učňovské a odborné školy.

  4. Příprava srozumitelných kritérií státní maturity tak, aby byl jeden typ maturity pro všeobecně vzdělávací školy a jeden typ pro školy odborné.

  5. Zavedení polytechnického vzdělávání od předškolních zařízení.

  6. Systémové propojení spolupráce škol a firem.

V horizontu několika let poměrně pečlivě sleduji jakékoli návrhy politických stran, zabývající se touto problematikou. ČSSD je velkým favoritem na vítězství ve volbách do poslanecké sněmovny a tudíž i možnou vládnoucí stranou. Proto je nutné její názory pečlivě analyzovat a posléze určit jejich možný dopad. Návrh šesti kroků na zlepšení zmíněné oblasti školství napovídá, jakým směrem se bude ČSSD ubírat, pokud nakonec usedne do Strakovy akademie. Tedy pokud bude mít konečně sílu přejít od řečí k činům.

Nejprve zkusme definovat pozitivní kroky tohoto návrhu. Jedná se o analýzu potřebných oborů, které budou mít uplatnění na trhu práce. Je to logický krok, pokud chceme zefektivnit uplatnitelnost absolventů. Co se týče propojení škol s firmami, tak to je krok, který se dá považovat za klíčový, pokud má mít změna jakýkoli smysluplný cíl. Firmy by samy měly mít snahu o spolupráci se školami a ne, jak navrhuje stínový ministr školství M. Chládek, jisté daňové zvýhodnění firem, které se zapojí do spolupráce. Bohužel, dokud samy firmy nepochopí, že spolupráce se školami je pro ně více než výhodná (a některé to již pochopily) i bez státních pobídek (jinak se návrh pana Chládka nedá nazvat), tak ani daňové zvýhodnění nepomůže. Dva předchozí body analýza potřebných oborů a spolupráce škol a firem jsou navzájem propojená témata. Stejně tak zvýšení financování škol. Firmy a stát by se měly spolupodílet na vzdělávání studentů na odborných a učňovských školách, je to v jejich zájmu. Tady však vidím jeden zádrhel. ČSSD již druhé volební období vede kraje, které jsou zřizovatelem středních škol. Během této doby však nedokázala efektivně propojit odborné a učňovské školy s regionálními firmami, jak tedy můžeme věřit tomu, že až bude ČSSD vládnout na centrální úrovni, že to najednou půjde?

Za absolutně negativní krok naopak považuji opětovné zasahování do státních maturit. Vytvoření maturity pro jednotlivé typy škol je dle mého mínění absolutní přešlap. Pan stínový ministr při své argumentaci mluví, jakoby nikdy neviděl, jaká je forma nynější maturity. Jistě jsou rozdíly ve vědomostech gymnazistů a studentů střední odborné školy. Ale argumentace, že gymnazista nezná odborné předměty, tak jako středoškolák odborné školy a naopak ve všeobecných předmětech se nemohou tito studenti srovnávat, je nesmyslný směr úvah. Pan (případný) ministr asi neví, že profilové předměty si určuje sama škola a tudíž zde není náročnost pro všechny stejná. A česky, doufám, buď umíte anebo ne. Hovořit zde o různorodé náročnosti, je poněkud divné. Co se týče zavedení polytechnického vzdělávání od mateřské školy či zavedení mistrovské zkoušky, tak zde se dá přímo hovořit o jakémsi, a promiňte mi ten výraz, úletu. Nejsem příznivec zahlcování dětí v předškolním vzdělávání. Základem této školy je naučit a připravit děti k budoucí roli žáka základní školy. Nechme další konkretizování na primárním vzdělávání.

Jak to celé shrnout, aby budoucí volič pochopil, jestli tento návrh má hlavu a patu? Jednoduše. Opět jsme se nedozvěděli nic nového, jelikož tyto návrhy se objevují pravidelně, ale nikdy se nedostanou dál než od řečnického pultíku na tiskové konferenci. Ano, některé návrhy jsou velmi aktuální, např. ona změna maturity, ale jak se bohužel zdá, čím aktuálnější návrh tím větší nesystémový paskvil. Takže co se týče českých řemesel, zdá se, že ještě nějaký čas bude trvat doba temna. A my, co se snažíme jednou za čas využít řemeslníka, nakonec dojdeme opětovně k závěru, že si danou činnost raději uděláme sami.

30.07.2013
autor: Tomáš Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus