dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Předvolební zamyšlení

Volby 2013

Před pár dny jsem měl možnost na 1. programu České televize sledovat dokument s názvem Šmejdi. Pro nezasvěcené uvádím, že film se věnuje opravdu nechutným praktikám, které používají „prodejci“ během tzv. předváděcích akcí. Uznávám, že pro člověka, který s ničím podobným nemá osobní zkušenost, je šokující sledovat, kam až jsou za vidinou zisku někteří ochotni zajít. Neméně zarážející je i to, jak se jejich oběti opakovaně a dobrovolně nechávají podvádět.

Schéma chování jedněch i druhých mi připomnělo českou politiku. Stejné praktiky tzv. šmejdů používá (a bohužel také ne bezúspěšně) řada politiků nebo celých politických uskupení. Lež, „ohýbání“ pravdy, manipulace s fakty, zastrašování a nesplnitelné sliby patří do jejich každodenního arzenálu. Poslední prezidentské volby jasně ukázaly, že tyto praktiky v Česku spolehlivě působí a zdá se, že budou působit i v nadcházejících předčasných volbách.

Podle mého názoru by však nekalá politická soutěž nemohla být úspěšná v případě, kdyby na její pravidla nepřistoupili ti, kteří o jejím výsledku zásadně rozhodují – tedy voliči. Bohužel chování českých voličů podléhá podobným stereotypům, které můžeme vysledovat u obětí „šmejdů“. I zde nastupují místo rozumu emoce, nereálná očekávání a pasivní přístup s pocitem, že my odpovědnost za chování těch manipulátorů nemáme.

Prohlédnout svůj omyl je však velmi těžké a nikomu z nás přiznání vlastní nedokonalosti nečiní radost. Bohužel je to však nutné pro skutečnou a kvalitativní změnu nejen v české politice. Dokud si neuvědomíme, že politika a její úroveň jsou pouze odrazem stavu celé společnosti, dokud nás stále budou lákat hesla, která nabízí obrat k lepšímu bez nutnosti hlubších změn v přístupu každého z nás, těžko se můžeme těšit na to, že naše země vybředne z marasmu, ve kterém se aktuálně nachází.

Co bychom podle mého měli v nadcházejících volbách tedy dělat? Měli bychom především už konečně odmítnout pravidla hry nejrůznějších „šmejdů“. Máme přece již dostatek zkušeností, abychom nevolili uskupení, která stojí na jedné osobě a de facto nemají žádný zřetelný názorový směr. Těžko lze předpokládat, že SPOZ, Úsvit T. Okamury či ANO A. Babiše přinesou do české politiky něco jiného než Věci veřejné v minulém období. Přestaňme se stereotypně škatulkovat na „čisté“ příznivce levice a pravice, protože toto rozdělení jednak u nás neodpovídá obecným zvyklostem (v demokraticky vyspělém světě by největší strany, které se u nás označují za levici a pravici, nesly ještě přívlastek „extrémní“) a začněme konečně studovat programy volebních uskupení, základy na nichž stojí a míru pravděpodobnosti jejich reálného naplnění. V neposlední řadě se zajímejme i o věrohodnost nositelů těchto programů. A především přemýšlejme vlastní hlavou a nenechejme se ovlivnit sebepopulárnějšími tvářemi, jejichž podpora toho kterého uskupení zpravidla vychází ze zcela jiných příčin, než z vlastního politického rozhledu…

13.10.2013
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus