dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Poslední zvonění

Poslední zvonění - ilustrační foto

Pokud si někteří žáci myslí, že se na poslední zvonění ve škole těší jen oni, tak se hluboce mýlí. I pro jejich učitele je konec školního roku dobrou zprávou. Také oni jsou načasováni na finále a ztichlé třídy, vyprázdněné po rozdaném vysvědčení, jsou tím nejlepším balzámem pro jejich obnaženou psychiku. Aktéři na obou stranách - u tabule i v lavicích - mají právo na oddechový čas. Na dny bez úkolů a bez učení: na prázdniny a zaslouženou dovolenou. Pracně nabyté vědomosti byly ohodnoceny známkami, a ty poctivě získané potěší a jsou sladkou odměnou za všechen pot a námahu při jejich ukládání do paměti. Také školní budova si žádá své. Doslova odkysličené třídy je třeba nechat řádně vyvětrat, obnovit a připravit na dalších deset měsíců ostrého provozu...

Hlavní tíha dnů bez rozvrhu a hodin bez zvonění se tímto přesouvá na rodiče. Nesmí však svým miláčkům ponechat příliš mnoho svobody. Je třeba průběžně organizovat jejich volný čas. Jinak jim, po krátkém opojení z nadbytku volna, hrozí workoholický absťák. Zadýchaní koně na konci dostihové dráhy, stejně jako přehřáté motory v závěru okruhu, se nesmí nadobro zastavit. Teprve po zvolnění tempa a vychladnutí je možné postupně změnit dosavadní zápřah a přejít na volnější režim. Kdo tento přechod dobře zvládne, ten se vyhne prázdnotě z nadměrné počítačové vysezenosti a rodící se nudě z únavné  monotónnosti volnoběhu.

Prázdniny od školy také nesmí znamenat jen návrat do rodinného klanu a dvouměsíční přerušení všech navázaných kontaktů. Má-li být proces přípravy dětí na zapojení do života společnosti úspěšný, je třeba jim umožnit vycházet z oázy rodiny do světa volnočasových aktivit a prověřené party spolužáků. Jako kvočna se bojí o svá kuřátka, tak se i někteří rodiče obávají dopřát svým dětem novou zkušenost pobytu na táborech či u vzdálených příbuzných. Zapomínají však, že pod jejich stále rozpjatými křídly se jejich nadějné ratolesti nemohou stát samostatnými. Dětem je třeba umožnit, aby se učily porovnávat své dosavadní zkušenosti s druhými, byly schopny komunikovat a spolupracovat i s jinak smýšlejícími a přitom si zachovat a potvrzovat své vlastní zásady. Skleníkové prostředí rodiny má svůj čas a nedá se do nekonečna prodlužovat. Právě vstup dítěte do školy a postupné rozšiřování okruhu spolužáků a kamarádů jsou tou nejlepší přípravou k dospělosti: být s druhými a zároveň být sám sebou.

Na potřebnost propojení rodiny a školy upozornil v nedávné promluvě i papež František. Při setkání s žáky a učiteli z celé Itálie na Svatopetrském náměstí řekl ke třistatisícovému zástupu:

„… Škola je první společnost, která integruje rodinu. Rodina a škola se nesmí klást do protikladu! Jsou komplementární a je tedy důležité, aby ve vzájemné úctě spolupracovaly. A rodiny dětí jedné třídy mohou společně, mezi sebou a spolu s učiteli, dělat mnoho. V souvislosti s tím je vhodné zmínit jedno africké přísloví, které praví: K výchově dítěte je zapotřebí vesnice.

Posláním školy je rozvíjet smysl pro pravdu, dobro a krásu. A dochází k tomu cestou, která je bohatá a skládá se z mnoha „přísad“. Proto existuje tolik předmětů. Protože rozvoj je plodem různých prvků, které společně působí a podněcují inteligenci, svědomí, cítění, tělo apod. Například studuji-li toto náměstí, Svatopetrské náměstí, chápu architekturu, dějiny, náboženství a také astronomii – obelisk připomíná slunce, ale málokdo ví, že toto náměstí, to jsou také velké sluneční hodiny.

Nakonec chci říci, že ve škole se nejenom učíme obsahům, ale také návykům a hodnotám. Všem třem společně… A to je velmi důležité. Přeji vám všem, rodičům, učitelům a školským pracovníkům, abyste šli krásnou cestou růstu a rostli ve třech jazycích, které má umět zralý člověk, totiž jazykem mysli, jazykem srdce a jazykem rukou… A nenechme si vzít lásku ke škole!“

Učit se vlastně musíme stále. Ať jsme doma nebo ve škole, na prázdninách či na dovolené - při studiu i při hře, při práci i při odpočinku. Přebírat zodpovědnost za druhé a za budoucnost naší země se musí dítě učit od útlého věku.

A ještě jedna důležitá poznámka. Dobrá spolupráce rodičů a školy je tou nejúčinnější formou výchovy a vzdělávání. Děti se ovšem takové vytěsněné formaci brání obvykle tím, že se pokouší, aby své rodiče získaly na svou stranu a postavily proti učitelům. Potom jsou však nároky školy oslabeny a místo jednotné spolupráce se vede zákopová válka. Proto, milí a vážení rodičové, nenechte se manipulovat mazanostmi svých ratolestí. Potřebné vědomosti a výchovné zásady se nedají odhlasovávat dětmi, ale musí být definovány dospělými. Děti nemohou činit závažná rozhodnutí, pro které jim chybí zkušenosti a poznatky. Toto břemeno musí nést - ať se to líbí či nelíbí - jejich rodiče. U nich je předpoklad, že za své - někdy i životní omyly - již zaplatili a nebo ještě platí, a určitě nechtějí, aby podobně byly kasírovány i jejich děti.

Měsíc červen nedá na poslední zvonění dlouho čekat. Školní výlety a jemnický Barchan to vše urychlí. Tak se nenechte překvapit a prázdninové aktivity vylaďte tak, aby se Vám zadařilo prožít všechny volné dny v maximální pohodě a k osvěžení těla, duše i ducha.

09.06.2014
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus