dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Vzkaz

Logo pořadu ČT Vzkaz

Je po prázdninách a dovolených, kdy nám bylo dopřáno více času i na připravenou četbu a diskusní večery při svíčce či dohasínajícím plápoláku. Zrnka moudrosti a štěpné verše je však třeba sbírat celoročně. Hledáte-li proto tip na podnětná zamyšlení, projděte si na ČT24 archiv pořadu se stručným názvem „Vzkaz“.

Již vícekrát jsem ve zmíněném pořadu „Vzkaz“ vyslechl při snídani úvahy významných osobností. Nejvíce mě zaujal Jan Sokol citátem amerického básníka minulého století Allena Ginsberga: „Štěstí je odměna těch, kteří je nehledají“. Dále to byl Mons. Jiří Paďour, emeritní biskup českobudějovický, který na závěr odpovědí na různé otázky vyjádřil své poselství slovy: „pro smysl a štěstí lidského života je důležité pochopit jedno: Pán Bůh je velký. A do třetice, Vojtěch Cepl, spolutvůrce české ústavy a bývalý ústavní právník, pronesl v neděli 10. 8. 2014 ráno v sedm hodin následující doporučení pro dobré soužití v naší republice: „Non sub hominem, sed sub legem“. Ne vláda lidu, ale vláda řádu a práva.

Zastavme se krátce u těchto třech výroků.
Štěstí. Každý člověk touží být šťastný. Hledá, co by ho mohlo trvale naplňovat a uspokojovat. V tomto postoji může vyjít na mnohé cesty - dobré i špatné. Pro útěchu těm, kteří na své cestě za štěstím zbloudili, doporučuje astronom Jiří Grygar ve stejnojmenném pořadu, aby si svou negativní zkušenost nenechali jen pro sebe, ale varovali svým svědectvím podobně kráčející. Všem, kteří své štěstí - svůj život - biblicky řečeno, již nalezli, je také třeba připomenout jedno: Nebudeš šťastný, když vedle tebe bude znít pláč a kanout slzy. Proto stále platí: Jen ten, kdo hledá štěstí druhých, nachází své vlastní.

Bůh je a je velký. Islám vyjadřuje svou víru zvoláním: Alah akbar! Bůh je největší! Toto přesvědčení však nelze nikomu vnucovat. Boží království se sice buduje v čase a na zemi, ale svého dovršení dojde až ve věčnosti nebe. Proto je důležité tolerovat různé stupně nedokonalosti i nedostatků bez snahy vše násilně korigovat. Fanatismus a násilí Bůh odmítá. Pán Ježíš říká učedníkům: „Nechte pšenici i koukol růst společně až do žní…“ (Mt 13,30). Teprve když se uzavře kniha života každého člověka i celého vesmíru, pak bude vše spravedlivě posouzeno samotným Stvořitelem.

Vláda a právo. Třetí zásada se týká uspořádání vztahů mezi lidmi. Autor potvrzuje, že existence řádu a práva je lepší než vláda lidu. Zároveň však připouští, že formulace pravidel pro společnost se musí lidmi odhlasovat. A právě zde je velké nebezpečí. Všechny totality, dávné i nedávné minulosti, se zaštiťovaly vůlí lidu, senátu či parlamentu. Jak to ale ve skutečnosti dopadlo, vidíme nejlépe na francouzské revoluci i na těch dalších, které následovaly podle stejného scénáře „lidovlády“. Proto je třeba vždy posoudit, zda definované zákony nejsou v rozporu s tím, co vyhlásil Mojžíš na Sinaji (Dt 5,6-22) a Ježíš Kristus na Hoře Blahoslavenství (Mt 5,1-11). Tyto principy jsou fundamentem pro budování každé společnosti a každého státu. (Např.: Život je třeba chránit od jeho početí až do jeho přirozeného konce, manželství je trvalý vztah mezi mužem a ženou, jen legitimní svazek, který je otevřený pro život, vytváří bezpečný domov pro děti a je také nadějí pro třetí generaci, atd.) Proto Přikázání lásky je tím největším Zákonem nad všechny zákony. Zlaté pravidlo, které nedávno připomněl kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, všem bez rozdílu ukládá: Co chceš, aby druzí konali tobě, to čiň ty i jim. Tato zásada samozřejmě platí i opačně.

PS: A můj vzkaz? „Buďte dobří, můžete-li.“ Sv. Filip Neri

Proč? Abychom byli šťastni. „Bůh nás povolal kázáním evangelia, abychom dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista.“ (2 Sol 2,14)

05.09.2014
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus