dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Rok 2015

Rok 2015 - ilustrační obrázek

Co je nového v novém roce? Přinejmenším letopočet. A musím přiznat, že čím jsem starší, tím více si musím dávat pozor, abych neopomněl - při psaní data v prvních dnech či týdnech - vždy vyměnit starou číslici za novou. Tentokrát místo čtyřky začít psát pětku. Snad nejhorší to bylo na počátku 21. století. Nezačínat devatenáctkou, ale dvacítkou. Nicméně neúmyslná záměna čísel je asi to poslední, co by nám mělo způsobit „pupínky“. Důležitější je náš samotný rukopis. Ten, co tvoří knihu našeho života. Začala se psát datem narozenin - vyjitím na světlo světa, ke kterému musíme připočíst ještě devět měsíců našeho hnízdění pod matčiným srdcem. První měsíce a roky , které pak následovaly, známe spíše z fotografií, teprve později jsme vzali život do své režie a tak se začaly psát kapitoly, které nesou pečeť našich rozhodnutí, verbální prezentace i životních postojů.

I právě odstartovaný rok 2015 se stane další kapitolou, kde bude zachyceno 365 dnů našeho putování časem. Položme si však otázky: Bude nám dopřáno ji dopsat?Budeme mít čas zrealizovat své plány? Splnit si svůj sen? Co by mělo být naší prioritou, abychom život dovršili a zvládli včas i v nečase?
Přetěžké to úvahy po silvestrovském uvolnění. Spoléhám však na to, že tyto řádky budou pročítány, až dojde k stabilizaci prvních dnů nového roku a počáteční chaos vystřídá opět standardní rytmus všedních dnů. Ale abych nezamluvil položenou otázku. Čím mám vlastně být, abych byl, kým se mám stát, abych se nezpronevěřil svému Já?
Možná nám pomůže napovědět dětská omalovánka. Obsahuje vždy dané, konkrétní černobílé skutečnosti a děti vezmou pastelky a postupně vnášejí do té zdánlivé chudoby čar život plný barev, krásu pestrosti a vlastní fantazie. Podobně i náš život je realita, ale zároveň výzva. Jsou fakta daná - rozhodnutí o nás a bez nás. Ale to není celá pravda, jen jedna její část, a troufám si tvrdit ta druhořadá. Máme totiž možnost ovlivnit časové a lokální nastavení našich životů a převýšit danosti přírody vládou a mocí věčné lásky. Můžeme doslova „přemalovat“ obraz všednosti do sváteční podoby. Právě o tomto posunu z řádu živočišného do dimense nadpřirozena píše jeden z nejstarších církevních otců svatý Jan Damašský (nar. kolem roku 306).

„Tys mě, Bože, vyvedl z klínu otcova, tys mě utvářel pod srdcem matčiným, nahý jsem dík tobě přišel na tento svět, neboť veškeré zákony lidské přirozenosti se bez ustání naplňují podle tvých ustanovení.
Požehnáním Svatého Ducha jsi připravil mé nové stvoření a můj pravý život ne z vůle muže, ani z touhy těla, ale z tvé milosti, kterou nelze slovy ani vylíčit. Připravils mé (nové) narození způsobem přesahujícím řád naší přirozenosti, neboť když jsi mě poslal na tento svět, přijals mě za své dítě a připočetl mezi syny tvé svaté a neposkvrněné církve." (Ze spisu "Výklad pravé víry" od sv. Jana Damašského LH)


Překonávání naší živelnosti je proces pro každý den, měsíc i rok. Vědomé přijetí asistence k efektivnímu a jistému zvládání tohoto přerodu nabízí společenství církve a pomáhá každému dle míry přijetí její služby. Člověk bez Boha a Ježíše Krista se totiž až příliš upíná k řádu přírody, chybí mu světlo pro přijetí přítomnosti i naděje pro věčnou blaženost. Využít čtyřicetiletou zkušenost putování Božího lidu časem je proto moudrým rozhodnutím. Spoléhat jen na své možnosti a síly je nevyužitím pomoci, která se nám gratis nabízí.

Žít či nežít, být či nebýt, milovat či nenávidět - to je před námi jako výzva i pokušení. A naše novoroční předsevzetí by mělo být vždy jednoznačné: žít, být a milovat.

15.01.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus