dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Májová zastavení

Květen - ilustrační foto

První májové setkání se letos - ostatně tak jako každý rok - koná ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté v Rancířově. Kdo ještě - ke své velké škodě - neshlédl právě opravovaný rokokový interiér s barokními varhanami od Ignáce Floriána Casparidese z roku 1764, měl tuto příležitost znovu v pátek 1. května 2015 ve 14,30. V úvodní pobožnosti zazněly zpívané Loretánské litanie, dále básně dětí v pokloně Královně máje a skladby chrámového sboru z Jemnice. Na „májovou“ navázala mše sv. s modlitbami a písněmi k poctě sv. Josefa, dělníka.

Další program byl připraven na přilehlé zahradě a v herně fary (přízemí):
Rodiče i děti čekala repríza divadelního představení Potrestaná zvědavost a zpívaná pohádka O princezně a o hrádku. Dále následovaly soutěže o body, jízda na koních pro nejmenší a občerstvení pro všechny. Program končil opékáním buřtů za asistence obětavé hostitelky paní  Bláhové s rodinnými pomocníky z budkovské restaurace „Maják“.

Po celý měsíc květen se pak konají „májové“ ve farním kostele sv. Stanislava v Jemnici. Děti přednášejí básně, modlí se a zpívají písně každý pátek od 17,30 v boční kapli sv. Josefa. V 18,00 pak následuje obvyklá bohoslužba.

Poslední májová slavnost bude v neděli 31. května v kostelíku sv. Víta. Obvyklý program, který začíná v 15,00, bude obohacen skladbami violoncellisty Mgr. Karla Plocka a varhaníka Martina Jakubíčka z Brna. Hudebně-meditační zastavení v gotickém kostelíku mladičkého mučedníka sv. Víta pod Kapistránskou lípou je navíc umocněno i výhledem na město s věží a „hradčanami“ jemnické školy - nejlépe od nedaleké kamenné sochy sv. Anny. Středověkou dobu připomenou i navodí hrbolatě dlážděné chodníčky s replikou starobylého odvodnění.

Prof. Josef Ratzinger - to ještě nebyl papežem - napsal: „Úcta k Panně Marii je tou nejjistější a nejkratší cestou, která nás přivádí do konkrétní blízkosti Krista. Rozjímání o jejím životě ve všech jeho obdobích nás učí, co znamená žít pro Krista a s Kristem, ve všednosti a každodennosti, která sice postrádá vnější lesk, zato zná dokonalou vnitřní blízkost...“ Mozaika, J.Balthasar (viz rozjímavá modlitba růžence)

Měsíc květen nás všechny potěší záplavou barev, vůní a krásy všech možných jarních květů a ještě svěží přírody. V této  symfonii by nikdy neměla chybět naše poklona té, která převyšuje každý květ a které dal básník titul: „Růže krásná v ráji štěpovaná…“ Jako první ji pozdravil sám nebeský posel archanděl Gabriel. Nazval ji Milostiplnou a Požehnanou mezi ženami. Také ji ujistil Pánovou přítomností a zárukou Božího mateřství. Proto se i my rádi připojujeme k její chvále ústy našich dětí a jejich upřímná slova doprovázíme zvoláním: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Prosme, aby naše dny byly požehnané tak jako Mariiny - abychom žili jako ona:
24 hodin pro Pána - každý den.

PS: Jak můžeme Pannu Marii oslovovat a oslavovat, napsal P. František Trtílek:
... Matko Syna věčného Otce, vychovatelko jediného Učitele,
mistrná průvodkyně jediného Mistra, bráno, z které vychází jediná Cesta,
nositelko jediné Pravdy, zdroji pravého Života, ženo rozvažující každé Slovo,
lampo Světla světa, studnice Pramene tryskajícího k životu věčnému,
obilnice Chleba života,
ZDRÁVAS MARIA! ...

07.05.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus