dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Nekonečný příběh…

Kostel sv. Jakuba v Jemnici


Letos tomu bude již 500 let, co původní farní kostel sv. Jakuba v Jemnici - Podolí byl rozšířen o další sakrální část. Stalo se tak v roce 1515, kdy vedle prostorově nevyhovující románské apsidy z roku 1108 byla realizována další stavba. Ta byla pak ještě prodloužena od vítězného oblouku směrem na východ. Nově vzniklý presbytář se svou gotickou klenbou, zdobenou freskami biblických postav a též českými národními světci, se tak - vedle románské věže - stal nejkrásnějším prvkem celého chrámu. Skvostem této části interiéru je však nepochybně sloupové pastoforium pro uchovávání Nejsvětější svátosti oltářní z roku 1518. Tři roky před tímto kamenickým dílem sloužila k témuž účelu nika v pravé stěně vedle gotického sedilia, ozdobená ostěním z kamene a opatřená dvířky na klíč.

Po vybudování hradní kaple na nedaleké vyvýšenině a jejím přestavěním na kostel - pod patronací sv. Stanislava - byla na druhý břeh říčky Želetavky přenesena i duchovní správa. Od té doby se nedělní bohoslužby konaly vždy ve městě a podolský kostel sv. Jakuba se stal spíše místem posledního rozloučení s drahými zemřelými. Současná podoba nynějšího hřbitovního kostela je architektonicky přehledná a čitelně představuje fáze jednotlivých stavebních úprav. Mezi tyto zásahy patří i statické zajištění chrámu ocelovými kleštinami v posledních letech minulého století. Při následném pokusu o zlepšení odvodnění základového zdiva se ani přes aplikaci sanačních omítek nepodařilo vlhkostní poměry obvodových zdí výrazně změnit k lepšímu a v důsledku toho je stavba stále podmáčená a tzv. pracuje - sedá. Následkem tohoto se v polovině presbytáře znovu objevila výrazná trhlina.

Zub času se projevuje na všem, co člověk tvoří, proto je nutné každé dílo neustále opravovat a tak prodlužovat jeho existenci. Jiný úděl ostatně nesdílí ani samotné lidstvo. Přes všechny úspěchy lékařské vědy a jakés takés prodloužení věku člověka je nadále vše pod vládou času a pomíjejícnosti. Má nás tato skutečnost deprimovat nebo vést k rezignaci? Nikoliv. Stárnutí lidstva se také dá nazývat jeho zráním. Každý člověk je v tomto celku jako originální stavba, která prošla mnoha „úpravami“. Čím více toho prožijeme, tím bohatšími se stáváme. Proto je kvalitativní rozdíl mezi prvotinami umělců a jejich nejstaršími díly. Skotačivé kůzlátko je roztomilé a vrásčitý stařec je znalým a proto vítaným pamětníkem toho, co bylo, je, ale i nějak bude. Navíc dílo každého života má kromě horizontály času také vertikálu věčnosti. Ta sice začíná na zemi, ale má směřovat k nebi.

Nedávno jsem byl pozván k doprovázení poutníků do Maria-Lanzendorf nedaleko Vídně. Jeden autobus vezl kromě účastníků zájezdu i klec s poštovními holuby. Bylo jich celkem osm a na závěr bohoslužby byli vypuštěni a za potlesku přítomných se po krátkém zakroužení zformovali do houfu a bezpečně nabrali kurz směrem domů. Při poslední takové akci moravský holubář marně čekal na návrat celé letky, vrátili se mu jen dva miláčci. Letos pršelo, a tak se nebeští letci na cestě zpátky opozdili a zatím se jich ze sedmi vrátilo pět. Cesta zpátky není nikdy bez rizika. Poštolky a jiní dravci nedělají rozdíly mezi různými okřídlenci a poštovními holuby. Co jim vletí do cesty a je jedlé, tím se bez váhání zasytí. Též přelet nad loveckým teritoriem různých střelců je spojen s nebezpečím jejich přesné mušky. Také kuny a divoké kočky jsou stále při chuti. A nemusí to být vždy z hladu, ale také ze „sportu“. Přistát v jejich lovišti se pak nevyplácí. V neposlední řadě může též jít o holoubky, kteří chtějí poznat svět, a tak s návratem domů moc nespěchají.

Také člověk byl povolán k pouti světem a je důležité, aby se jednou bezpečně vrátil domů a pokud možno ne s prázdnou. Každopádně jde o to nadobro nezbloudit, a když se tak přece jenom omylem stane, tak se ze všech úletů co nejdříve tzv. zretýrovat. Letos i napřesrok bude k takovému návratu do Otcova domu a živého společenství s Kristem a jeho ovečkami dvojnásobný důvod. Papež František ohlásil na letošní podzim Rok Božího milosrdenství. Všem vzdáleným je nabídnuta obnova ve společenství víry, naděje a lásky. V jednotě s druhými je nejen síla, ale i bezpečí. I vlkům zajde chuť na ovečky, které jsou pohromadě na salaši, pasou se pospolu a doprovází je bdělý pastýř.

03.07.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus